11 tháng, Cục Thuế Đồng Nai thu đạt 104% dự toán


Theo Cục Thuế Đồng Nai, tổng thu lũy kế 11 tháng năm nay là 40.352 tỷ đồng, đạt 104% dự toán pháp lệnh. Uớc thực hiện thu ngân sách nhà nước (NSNN) trong tháng 12/2022 được khoảng 2.098 tỷ đồng.

 Thu ngân sách năm nay do ngành thuế Đồng Nai thực hiện sẽ đạt khoảng 42.450 tỷ đồng. Ảnh: TTHT
Thu ngân sách năm nay do ngành thuế Đồng Nai thực hiện sẽ đạt khoảng 42.450 tỷ đồng. Ảnh: TTHT

Báo cáo của Cục Thuế Đồng Nai cho biết, thu từ khối các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Trung ương được 1.468 tỷ đồng, đạt 77% dự toán và giảm 12% (so với cùng kỳ năm 2021); thu từ DNNN địa phương được 1.970 tỷ đồng, đạt 90% dự toán và tăng 2%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài được 13.075 tỷ đồng, đạt 95% dự toán và giảm 8%; thu từ khu vực khối tư nhân được 5.206 tỷ đồng, đạt 96% dự toán và giảm 35%...

Bên cạnh đó, một số khoản thu sắc thuế cũng có kết quả huy động khá như thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 6.437 tỷ đồng (hoàn thành 99% dự toán và tăng 5%); lệ phí trước bạ 1.655 tỷ đồng (hoàn thành 138% dự toán và tăng 48%); thu tiền sử dụng đất 4.668 tỷ đồng (hoàn thành 187% dự toán); thu từ xổ số kiến thiết 1.935 tỷ đồng (hoàn thành 121% dự toán và tăng 8%)...

Về gia hạn, miễn giảm thuế, phí, lệ phí, sau 11 tháng, Cục Thuế Đồng Nai đã tiếp nhận và giải quyết giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho 12.318 lượt người nộp thuế, với số tiền thuế GTGT được giảm (theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP ngày 28/1/2022) là trên 4.660 tỷ đồng; giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol), dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn, mỡ nhờn (theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15) cho 15 DN với số tiền thuế được giảm là 366 tỷ đồng, số thuế phải nộp là 202 tỷ đồng; tiếp nhận 2.027 đơn gia hạn thuế và tiền thuê đất...

Tháng cuối năm, ngành Thuế tỉnh Đồng Nai sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành và nội bộ ngành Thuế để thực hiện quản lý, khai thác nguồn thu về kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, kinh doanh trên nền tảng số.

Chủ động phối hợp với các sở, ban ngành trong các lĩnh vực như: các khoản thu từ đất, các khoản thu về thuế TNDN, TNDN, các nguồn thu từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng vốn của DN, cá nhân trên địa bàn tỉnh...

Tháng còn lại cuối năm 2022, với những giải pháp đồng bộ về quản lý thuế của cơ quan thuế và sự khởi sắc từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng DN, người dân, tin tưởng thu ngân sách năm nay do ngành Thuế Đồng Nai thực hiện sẽ đạt khoảng 42.450 tỷ đồng, đạt 110% dự toán năm.