Cục Thuế Hà Nội: Đẩy mạnh triển khai thực hiện Thông tư số 151/2014/TT-BTC

PV.

(Tài chính) Ngày 4/11/2014, Cục thuế TP. Hà Nội đã phổ biến, thông báo cho cán bộ, công chức thuế và tuyên truyền tới người nộp thuế trên địa bàn các nội dung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2014 và áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2014.

Doanh nghiệp, người nộp thuế hưởng ứng cải cách thủ tục hành chính thuế. Nguồn: Internet
Doanh nghiệp, người nộp thuế hưởng ứng cải cách thủ tục hành chính thuế. Nguồn: Internet

Đồng thời, Cục Thuế TP.Hà Nội cũng đã có văn bản số 56683/CT-HTr yêu cầu các Phòng Kiểm tra thuế; các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã thực hiện phổ biến quán triệt nội dung quy định tại Thông tư số 151/2014/TT-BTC và công văn 4716/TCT-CS ngày 24/10/2014 đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị nắm bắt đầy đủ các nội dung mới để hướng dẫn người nộp thuế kịp thời, đúng quy định trong quá trình triển khai thực hiện cũng như chuyển tải các nội dung này tới 100% doanh nghiệp trên địa bàn thuộc Phòng, Chi cục Thuế quản lý (dưới các hình thức: Email, gửi qua đường bưu điện, mời doanh nghiệp lên để chuyển...).

Công văn cũng nêu rõ, trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, các Phòng, các Chi cục Thuế cần tổng hợp gửi về Cục Thuế TP. Hà Nội để tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế.

Trước đó, ngày 10/10/2014 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/ 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế. Ngay sau đó, ngày 24/10/2014, Tổng Cục Thuế đã ban hành Công văn số 4716/TCT-CS giới thiệu một số nội dung sửa đổi, bổ sung mới của Thông tư số 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế./.