Cục Thuế Hà Nội lựa chọn 19 hóa đơn may mắn trong quý I/2023

Thùy Linh

Ngày 12/5/2023, Cục Thuế Hà Nội tổ chức trao thưởng Hóa đơn may mắn quý IV/2022, đồng thời tiếp tục tổ chức Chương trình Lựa chọn Hóa đơn may mắn quý I/2023.

Đại diện Cục Thuế Hà Nội trao thưởng cho người trúng giải Nhất tại Chương trình lựa chọn Hóa đơn may mắn quý IV/2022.
Đại diện Cục Thuế Hà Nội trao thưởng cho người trúng giải Nhất tại Chương trình lựa chọn Hóa đơn may mắn quý IV/2022.

Cục Thuế Hà Nội cho biết, sau khi rà soát và xác minh danh sách, Cục Thuế Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4719/QĐ-CTHN ngày 10/2/2023 về việc trả thưởng hóa đơn may mắn. Ngày 12/5, Cục Thuế đã thực hiện trả thưởng đến 19 cá nhân đủ điều kiện trúng thưởng Chương trình lựa chọn Hóa đơn may mắn quý IV/2022.

Cùng với đó, trên cơ sở dữ liệu của 11,9 triệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (lập từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/3/2023), Cục Thuế Hà Nội đã lọc ra 159.954 hóa đơn có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh đủ điều kiện để quay số trúng thưởng. Từ đó, Cục Thuế đã chọn ra được 19 hóa đơn may mắn quý I/2023.

Việc bấm nút lựa chọn Hóa đơn may mắn quý I/2023 trong số hơn 150.000 hóa đơn hợp lệ trên phần mềm Hóa đơn may mắn đã được diễn ra dưới sự theo dõi của Hội đồng giám sát.

Kết quả Chương trình “Hóa đơn may mắn” của quý I/2023 sẽ được Cục Thuế Hà Nội công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chương trình trao thưởng cho các Hóa đơn may mắn của quý I/2023 sẽ được Cục Thuế Hà Nội thông báo và thực hiện trao thưởng dự kiến trước ngày 12/06/2023.

Bà Phan Lam Hạnh (cá nhân trúng giải Nhất tại Chương trình lựa chọn Hóa đơn may mắn quý IV/2022) cho biết cảm thấy vinh dự và rất bất ngờ khi là người trúng giải thưởng lớn nhất của chương trình Hóa đơn may mắn quý IV/2022 do Cục Thuế Hà Nội tổ chức. 

Là người trực tiếp bấm nút để lựa chọn ra 19 hoá đơn may mắn tiếp theo, bà Phan Lam Hạnh chia sẻ, các hóa đơn may mắn được lựa chọn qua hệ thống một cách ngẫu nhiên qua đó cho thấy chương trình Hoá đơn may mắn do Cục Thuế Hà Nội được tổ chức nghiêm túc, công khai và minh bạch.

"Hy vọng mỗi người tiêu dùng hãy dần hình thành thói quen lấy hóa đơn sau khi mua hàng hóa, dịch vụ để bảo vệ quyền lợi của mình và có thể sẽ là một trong những người may mắn tiếp theo của chương trình Hoá đơn may mắn do Cục Thuế tổ chức" bà Phan Lam Hạnh chia sẻ.

 

Chương trình Hóa đơn may mắn do Cục Thuế Hà Nội tổ chức với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi của người mua hàng và tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh cho toàn xã hội, tránh thất thu ngân sách nhà nước. Người dân, người nộp thuế và doanh nghiệp có thể truy cập trang thông tin điện tử và các trang mạng xã hội của Cục Thuế để tìm hiểu thêm về thể lệ và nội dung chương trình.