Cục Thuế Hà Tĩnh: Thu ngân sách 5 tháng đạt 58,9% kế hoạch

Đức Thống - Cục Thuế Hà Tĩnh

(Tài chính) Sau khi kết quả thu ngân sách tháng 4 đạt 283 tỷ đồng, so với tốc độ thu hàng tháng của quý I và tiến độ thực hiện dự toán cả năm được nhận định là “đạt thấp”, Cục Thuế Hà Tĩnh đã tập trung rà soát lại toàn bộ số thu, xốc lại tình hình nợ đọng thuế và tìm tòi các giải pháp nhằm tăng thu càng nhiều càng tốt.

Cục Trưởng Cục Thuế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2013. Nguồn: Đức Thống
Cục Trưởng Cục Thuế triển khai nhiệm vụ thu ngân sách những tháng còn lại của năm 2013. Nguồn: Đức Thống

Theo số liệu báo cáo nhanh đến ngày 30/5/2013 tổng số thu ngân sách từ thuế và phí trên địa bàn toàn tỉnh đạt 1.674 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch cả năm bộ giao, bằng 89% dự toán 6 tháng đầu năm tỉnh giao và tăng 46% so với cùng kỳ. Với kết quả thu quý I/ 2013 và 5 tháng đầu năm Cục thuế Hà Tĩnh là 1 trong 19 tỉnh đã được Tổng Cục Thuế tặng giấy khen và tiền thưởng.

Xác định nhiệm vụ thu ngân sách 6 tháng đầu năm là hết sức nặng nề và khó khăn nhưng kết quả thu 5 tháng, thể hiện quyết tâm cao của toàn ngành ngay từ những tháng đầu năm và đây là tiền đề cho việc hoàn thành kế hoạch 6 tháng và cả năm 2013 tỉnh giao.

Từ đó, Cục Thuế Hà Tĩnh đã yêu cầu các phòng Kiểm tra và Chi cục Thuế tập trung rà soát lại tất cả các nguồn thu, đối tượng nộp thuế, phân tích làm rõ diễn biến tăng - giảm để tăng cường các biện pháp quản lý, phát hiện các trường hợp kê khai sai, các dấu hiệu trốn lậu thuế, cố tình chây ỳ nợ thuế để thực hiện đôn đốc, kiểm tra đột xuất và theo kế hoạch tại DN. Từng đơn vị phải đẩy mạnh công tác rà soát đối tượng, điều tra doanh thu, chi phí hoạt động kinh doanh, nhất là các hộ ngành dịch vụ, ăn uống, kinh doanh vận tải, nhà hàng, khai khoáng... để làm cơ sở tính thuế, ấn định thuế, nhất là đối với những DN có vốn đầu tư nước ngoài.

Cục Thuế cũng yêu cầu từng chi cục Thuế tập trung làm tốt công tác tham mưu với chính quyền các cấp, phối hợp các đơn vị liên quan chỉ đạo, giải quyết kịp thời những vướng mắc, nhằm quản lý có hiệu quả nguồn thu và khai thác thêm các khoản thu mới.

Đặc biệt, Cục Thuế đã thành lập Ban chỉ đạo đôn đốc thu nộp ngân sách các cấp từ tỉnh đến huyện, phát huy vai trò chức năng của cơ quan liên ngành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khai thông nguồn thu tiền sử dụng đất đối với đất dôi dư và khai thác các nguồn thu còn tiềm năng như thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản...

Kết quả thu ngân sách từ thuế và phí 5 tháng đầu năm 2013 đạt 1.674 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch cả năm bộ giao, bằng 89% dự toán 6 tháng đầu năm tỉnh giao và tăng 46% so với cùng kỳ, nhiều đơn vị thu đạt kế hoạch từ 90% trở lên so với dự toán 6 tháng đầu năm tỉnh giao như: Cẩm Xuyên đạt 106%, Can Lộc đạt 105%, Hương Khê đạt 104%, Kỳ Anh đạt 101%, Văn phòng cục đạt 97%, Nghi Xuân đạt 93%.  

Tuy nhiên, trước tình hình kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và diễn biến phức tạp; sức mua hàng hóa tiêu dùng hạn chế; doanh nghiệp(DN) sản xuất đình trệ; thị trường bất động sản chưa hồi phục..., nên công tác động viên nguồn lực hoàn thành kế hoạch của những tháng còn lại của năm 2013 xem như chưa có cơ sở.

Để cải thiện tình hình, trong cuộc họp sơ kết công tác thuế 5 tháng đầu năm 2013, Cục Thuế Hà Tĩnh đã dành phần lớn thời gian để toàn ngành nghiêm túc đánh giá lại  diễn biến quá trình triển khai nhiệm vụ, tìm ra cho được những vướng mắc, nguyên nhân hụt thu của từng khoản thu, sắc thuế, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục.

Cùng với việc ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền hỗ trợ, kịp thời giải đáp các vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các DN, hộ kinh doanh ổn định và phát triển, Cục Thuế cũng yêu cầu toàn Ngành ưu tiên nhân lực để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra; thực hiện các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ đọng quyết liệt và hiệu quả, nhằm chống thất thu ngân sách, từ đó có tích luỹ để cùng ngành Thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu NSNN trong thời gian còn lại của năm 2013.