Cục Thuế Hải Dương đã dạng hình thức tuyên truyền, hỗ trợ người nôp thuế

Bùi Thu

Trrong bối cảnh đại dịch COVID-19, Cục Thuế Hải Dương đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế bằng phương thức điện tử, chủ động gửi văn bản mới, tài liệu hướng dẫn qua thư điện tử; sử dụng mạng xã hội như Facebook, youtube, zalo…để thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn người nộp thuế...

 Cục Thuế Hải Dương thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả các thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, bưu chính; hạn chế mức thấp nhất lượng khách đến giao dịch, liên hệ công việc tại trụ sở cơ quan
Cục Thuế Hải Dương thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả các thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, bưu chính; hạn chế mức thấp nhất lượng khách đến giao dịch, liên hệ công việc tại trụ sở cơ quan

Với tinh thần, đồng hành cùng doanh nghiệp, Chính phủ đang làm và nỗ lực hết sức có thể trong điều kiện của đất nước để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao và hỗ trợ NNT gặp khó khăn, Cục Thuế Hải Dương đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Cục Thuế Hải Dương đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nô[j thuế (NNT) bằng phương thức điện tử. Trong đó, Cục Thuế tập trung váo các nội dung như: Hướng dẫn NNT sử dụng hệ thống kênh hỗ trợ trực tuyến (dịch vụ hỏi-đáp trên hệ thống Thuế điện tử Etax); Chủ động gửi văn bản mới, tài liệu hướng dẫn qua thư điện tử của NNT; Sử dụng mạng xã hội như Facebook, youtube, zalo… để thực hiện tuyên truyền và hướng dẫn NNT; Phối hợp với các cơ quan báo, đài phát thanh, đài truyền hình để triển khai các chương trình tuyên truyền, hỗ trợ cho NNT trên địa bàn quản lý.

Song hành cùng với đó, Cục Thuế Hải Dương thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả các thủ tục hành chính bằng phương thức điện tử, bưu chính; hạn chế mức thấp nhất lượng khách đến giao dịch, liên hệ công việc tại trụ sở cơ quan, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ y tế.

Theo đó, Cục Thuế Hải Dương thực hiện việc tiếp nhận thủ tục hành chính và thông qua các hình thức:  Hệ thống Dịch vụ thuế điện tử (eTaxServices) (http://thuedientu.gdt.gov.vn); Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/); Qua Hệ thống bưu chính.

Bên cạnh đó, để kịp thời hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Cục Thuế Hải Dương là một trong các đơn vị tham mưu cho UBND tỉnh về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các hộ kinh doanh đủ điều kiện hỗ trợ về đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và có thời gian dừng hoạt động 15 ngày trở lên trong khoảng từ 1/5-31/12/2021 theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 sẽ được hỗ trợ kinh phí trên cơ sở phê duyệt của UBND cấp xã, phường với mức 3tr đồng/hộ/lần chi trả.

Đồng thời, để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế do chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Cục Thuế Hải Dương hướng dẫn chi tiết: Đối với chi phí cách ly tại khách sạn và chi phí điều trị cho người lao động mà doanh nghiệp ký hợp đồng trong đó có ghi doanh nghiệp trả cho người lao động thì khoản chi phí trả cho cơ sở cách ly được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp nếu có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và thanh toán theo quy định..

Trường hợp do ảnh hưởng của dịch COVID-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ theo quy định và được tính chi phí khấu hao này vào chi phí được trừ.