Cục Thuế Hải Dương mở rộng uỷ nhiệm thu thuế qua bưu điện

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Hải Dương, ngày 24/10, đơn vị này đã phối hợp với Bưu điện tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị sơ kết và tiếp tục triển khai mở rộng thí điểm uỷ nhiệm thu (UNT) thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán.

Đại diện Cục Thuế Hải Dương và Bưu điện tỉnh Hải Dương trao quy chế phối hợp thu đã được ký kết. Ảnh: Xuân Thủy
Đại diện Cục Thuế Hải Dương và Bưu điện tỉnh Hải Dương trao quy chế phối hợp thu đã được ký kết. Ảnh: Xuân Thủy

Cũng theo đại diện Cục Thuế Hải Dương, từ quý IV/2016,  Hải Dương là 1 trong 11 tỉnh tiếp theo được cho thí điểm hình thức thu thuế này.

Báo cáo tại hội nghị sơ kết, đại diện Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ dự toán Cục Thuế Hải Dương cho biết, từ quý IV/2016 đến nay, trong quá trình triển khai thí điểm UNT, giữa cơ quan Thuế và Bưu điện đã có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhờ đó đã đạt được một số kết quả khá quan trọng.

Theo báo cáo sơ kết, năm 2017, Cục Thuế Hải Dương giao UNT cho ngành Bưu điện thu là hơn 47 tỷ đồng, tính đến nay, tổng số thuế thực thu qua UNT đạt trên 51 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch. Trong đó, số ủy nhiệm thu thuế ngành Bưu điện thực hiện đạt trên 21 tỷ đồng, bằng 45% kế hoạch; số tiền thuế người nộp thuế nộp qua các kênh khác là hơn 30 tỷ đồng, chiếm 63% kế hoạch.

Báo cáo cũng cho biết, từ khi triển khai đến nay, cơ quan Thuế và  Bưu điện đã đạt được những kết quả khá quan trọng. Tuy nhiên, do bước đầu triển khai, các đơn vị nhận UNT còn gặp một số khó khăn, vướng mắc như: Sự tuân thủ của người nộp thuế chưa cao nên việc đi thu thuế của bên nhận UNT còn vướng nhiều khó khăn vất vả, phải đi đến hộ kinh doanh nhiều lần, giải thích vận động rất nhiều thì hộ kinh doanh cá nhân mới nộp tiền thuế, nhiều trường hợp gây khó dễ, bất hợp tác; Bưu điện chưa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác UNT để xử lý các giao dịch thu thuế, truyền nhận dữ liệu bằng phương thức điện tử thông qua các thiết bị Smart phone, máy in di động, máy POS…

Để việc triển khai mở rộng được thuận lợi và đạt được kết quả cao, cơ quan Thuế và Bưu điện sẽ tập trung vào các giải pháp đôn đốc việc thu nộp thuế của các hộ kinh doanh như: Chi cục Thuế tiếp tục phối hợp với Bưu điện địa phương để giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thu nộp thuế; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác UNT thuế; rà soát, đầu tư thêm nhân lực cho phù hợp với từng địa bàn… để đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước (NSNN).