Đạt 107% dự toán thu NSNN: Cục Thuế Hải Dương đã về đích sớm

BD

Tính đến 4/12, thu ngân sách do Cục Thuế Hải Dương thực hiện đạt hơn 12.106 tỷ đồng, đạt 107% so với dự toán được giao. Với kết quả trên, Cục Thuế Hải Dương đã về đích sớm thu ngân sách năm 2018.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet.

Các khoản thu tăng cao so với dự toán gồm: Tiền sử dụng đất, thu từ xổ số kiến thiết, thuế thu nhập cá nhân, thu từ khối doanh nghiệp nhà nước trung ương và khối doanh nghiệp nhà nước địa phương, lệ phí trước bạ, thu cấp quyền khai thác khoáng sản…

Bên cạnh một số khoản thu tăng cao so với dự toán, một số khoản thu còn chậm tiến độ, đó là tiền thuê đất; thuế bảo vệ môi trường; thu từ khu vực công thương nghiệp, ngoài quốc doanh.

Do đó, cục thuế đã giao các phòng chuyên môn, các chi cục thuế trực thuộc tích cực rà soát các nguồn thu, phân tích đánh giá từng khoản thu, từng địa bàn, từng lĩnh vực thu còn tiềm năng để có biện pháp đôn đốc, kiểm tra xử lý kịp thời các nguồn thu vào ngân sách nhà nước (NSNN).

Bên cạnh đó, Cục Thuế Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp chống thất thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ thu NSNN năm 2018 được Quốc hội, Chính phủ giao ở mức cao nhất.

Ngoài việc thực hiện tốt công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách tháng cuối năm, Cục Thuế Hải Dương cho biết sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.