Cục Thuế Hòa Bình tích cực nâng cao hiệu quả công tác thanh tra thuế

Nguyễn Thị Nhung – Phòng Thanh tra Thuế

(Tài chính) Tính đến hết tháng 4/2013, qua công tác thanh tra và kết luận đối với 07 doanh nghiệp, tổng số tiền truy thu và phạt tại Cục Thuế Hòa Bình là 1.036.747.000 đồng.

Trong số tiền truy thu và phát này thì truy thu đạt 939.089.300đ, tiền phạt là 97.639.700 đồng và làm giảm lỗ 20.775.783.696 đồng. Bên cạnh đó, ngành Thuế Hòa Bình đã thực hiện nộp ngân sách nhà nước (NSNN) được 298.981.500 đồng, đạt 29%.

Theo Cục Thuế Hòa Bình, những vi phạm chủ yếu của doanh nghiệp bị phát hiện qua thanh tra thuế bao gồm: bán hàng không lập bảng kê đối với hàng bán lẻ có giá trị dưới 200.000 đồng và không lập hoá đơn giao cho người mua khi bán hàng hoá có giá trị thanh toán trên 200.000 đồng, sử dụng tiền vay không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dẫn đến không xác định đúng chi phí lãi vay hợp lý, không thực hiện phân bổ chi phí lãi vay khi đầu tư dài hạn về tài sản cố định.

Bên cạnh đó, cũng xuất hiện tình trạng phân bổ vượt định mức các khoản chi phí nguyên, nhiên vật liệu đối với hoạt động xây dựng cơ bản; Chậm xuất hoá đơn bán hàng; Ghi giá bán trên hoá đơn thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường.

Trong thời gian qua, Cục Thuế Hòa Bình đã tiến hành thanh tra thuế đối với 01 doanh nghiệp báo cáo kết qủa kinh doanh thua lỗ, qua đó xác định giảm lỗ 20.775.783.696 đồng, ngoài ra còn truy thu và xử phạt 77.105.000 đồng. Nguyên nhân kê khai lỗ chủ yếu là do phân bổ chi phí khấu hao của tài sản không còn hoạt động vào giá vốn, không xuất hoá đơn, ghi nhận doanh thu đối với hàng xác định là cho, biếu, tặng. Ngoài ra cũng phải kể đến một số nguyên nhân khách quan như: Chi phí đầu vào tăng, trong khi giá bán sản phẩm không tăng, lượng tiêu thụ giảm, vốn tự có ít, vốn vay nhiều dẫn đến chi phí lãi vay lớn…         

Để nâng cao hiệu quả công tác thanh tra trong thời gian tới, Cục Thuế Hòa Bình sẽ thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ phải không ngừng tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, tích cực nghiên cứu học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài ngành để kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về thuế.