Cục Thuế Khánh Hòa: Tập trung công tác thu hồi nợ thuế

Huyền Thu

(Tài chính) Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa quyết tâm thực hiện nghiêm túc các giải pháp phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2013. Trong đó, tập trung chú trọng đến công tác đôn đốc, thu hồi và xử lý nợ thuế.

Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn: baokhanhhoa.com.vn
Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn: baokhanhhoa.com.vn

Nhiều khoản thu đạt khá

Được sự quan tâm của Thường trực tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành kịp thời và quyết liệt của Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Khánh Hòa cũng như các chính sách ưu đãi về thuế của Chính phủ, từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp (DN) lớn đã có nhiều cố gắng, từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước (NSNN).

Theo báo cáo của Cục Thuế Khánh Hòa, ước thu NSNN trên địa bàn tỉnh tháng 9 là 510.620 triệu đồng, bằng 113,5% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng là 4.953.341 triệu đồng, đạt 69,9% dự toán trung ương, bằng 108,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, một số khoản thu đạt khá như: Thu từ khu vực DN Nhà nước Trung ương ước thực hiện lũy kế 257.720 triệu đồng, đạt 70% dự toán, bằng 105,2% so với cùng kỳ; khu vực DN Nhà nước địa phương ước thực hiện 2.636.913 triệu đồng, đạt 72,4% dự toán, bằng 105,3% so với cùng kỳ; khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 192.740 triệu đồng, đạt 74,1% dự toán, bằng 117,4% so với cùng kỳ; khu vực DN ngoài quốc doanh ước thực hiện 1.015.415 triệu đồng, đạt 72,5%, bằng 121,8% so với cùng kỳ…

Qua phân tích tình hình thực hiện nhiệm vụ thu 9 tháng và những nhân tố ảnh hưởng trong thời gian tới, Cục Thuế Khánh Hòa nhận định, chỉ tiêu pháp lệnh ngành Thuế của Tỉnh còn phải thực hiện trong quý IV là 2.119,448 tỉ đồng, chiếm 30% dự toán pháp lệnh.

Để hoàn thành dự toán pháp lệnh cả năm là việc làm hết sức khó khăn. Do vậy, toàn thể đội ngũ cán bộ của ngành Thuế Khánh Hòa quyết tâm, đồng lòng, dốc sức thực hiện tốt các giải pháp để đạt chỉ tiêu thu ngân sách được giao.

Cụ thể, bên cạnh việc nâng cao chất lượng đội ngũ công chức về mọi mặt, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc của đơn vị và pháp luật của Nhà nước thì cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn chính sách thuế mới cho người nộp thuế; Bảo đảm các ứng dụng tin học hoạt động thông suốt phục vụ yêu cầu quản lý thuế, tránh ách tắc gây phiền hà cho người nộp thuế; Các đơn vị chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, số liệu phục vụ cho công tác giao nhận và triển khai thực hiện tốt dự toán năm 2014.

Đồng thời, các Chi cục Thuế chủ động tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ thu; nắm bắt thông tin và tổ chức quản lý thu tốt nguồn thu vãng lai, thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường…

Đôn đốc công tác thu nợ thuế

Để hoàn thành đủ chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013, ngoài các giải pháp nêu trên thì cục Thuế Khánh Hòa cũng tích cực đẩy mạnh công tác thu hồi nợ thuế trên địa bàn tỉnh. Đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong giai đoạn hiện nay.

Với tình hình diễn biến nợ thuế ngày càng có xu hướng tăng trên toàn quốc, UBND tỉnh Khánh Hòa xác định đây không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành thuế mà là của cả hệ thống chính trị.

Theo báo cáo của ngành Thuế Khánh Hòa, tình hình nợ thuế từ đầu năm 2013 đến nay tăng không đáng kể so với năm 2012. Đạt được kết quả đó trong điều kiện kinh tế khó khăn như hiện nay là sự cố gắng lớn của toàn tỉnh Khánh Hòa, của người nộp thuế, hiệu quả giữa sự phối hợp giữa ngành Thuế và các sở, ngành, địa phương...

Bên cạnh đó, công tác phối hợp xử lý nợ thuế giữa các ngành đã đạt được những kết quả khả quan. Cụ thể, cơ quan Thuế các cấp thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người nợ thuế với cơ quan công an. Đồng thời, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Khánh Hòa cũng công khai thông tin về những người nợ thuế, vi phạm pháp luật về thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. Điều này đã tác động tích cực để người nộp thuế chấp hành nghĩa vụ của mình.

Trong những tháng cuối năm, để việc thu ngân sách đạt hiệu quả cao, các địa phương, đơn vị cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

Thứ nhất, Cục Thuế tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ công tác thu hồi nợ thuế như: chỉ đạo cơ quan Thuế các cấp từ các bộ phận chức năng của Cục Thuế xuống tới Đội thuế xã, phường phải cập nhật, rà soát và xác định rõ các khoản thuế được ưu đãi, các khoản thuế đã hết thời gian gia hạn… để tổ chức tốt công tác đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN.

Thứ hai, ban chỉ đạo thu hồi nợ thuế các địa phương phải thường xuyên làm việc với cơ quan Thuế và yêu cầu cơ quan Thuế báo cáo cụ thể từng DN nợ, trên cơ sở đó ban chỉ đạo sẽ có biện pháp xử lý cụ thể.

Thứ ba, thu hồi nợ đọng thuế đối với các trường hợp chây ỳ nợ thuế, cố tình lẩn tránh cơ quan Thuế… Đặc biệt đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương. Khi các cơ quan Thuế cung cấp, trao đổi thông tin hoặc các cơ quan liên quan có các thông tin liên quan đến công tác thuế, nợ thuế thì khẩn trương cùng phối hợp để xử lý.

Thứ tư, Đề nghị các Sở: Tài chính; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường xử lý dứt điểm một số dự án tại khu Bãi Dài Cam Ranh để Cục Thuế có cơ sở xử lý các khoản nợ về đất.