Cục Thuế Khánh Hòa: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính năm 2021

PV.

Quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính cùng sự nỗ lực của cán bộ công chức, Cục Thuế Khánh Hòa đã đạt nhiều kết quả tích cực. Đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ đề ra trong cải cách hành chính năm 2021 của Cục Thuế Khánh Hòa đều thực hiện đúng tiến độ.

Cục Thuế Khánh Hòa tham gia tập huấn trực tuyến ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (Etax Mobile V1.0)
Cục Thuế Khánh Hòa tham gia tập huấn trực tuyến ứng dụng Thuế điện tử cho thiết bị di động (Etax Mobile V1.0)

Quý III/2021 là khoản thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Việc thực hiện giãn cách xã hội đã gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động của các cơ quan nhà nước nói chung và Cục Thuế Khánh Hòa nói riêng. Mặc dù vậy, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Cục Thuế, các đơn vị đã từng bước vượt qua khó khăn và tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC). Đến thời điểm hiện tại, các nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC của Cục Thuế đều thực hiện đúng tiến độ đề ra trong Kế hoạch.

Với những nỗ lực và quyết tâm, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) tại Cục Thuế đã dần đi vào nền nếp, hướng đến mục tiêu xây dựng cơ quan hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và hiệu quả, đơn giản hoá TTHC, tạo môi trường thuận lợi cho người nộp thuế; góp phần đáng kể trong việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và cải thiện chỉ số CCHC công của tỉnh (PAR Index) của ngành Thuế.

Toàn bộ các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết công khai nghiêm túc theo quy định. Bộ phận “một cửa” các đơn vị và bộ phận “một cửa liên thông” từ cấp tỉnh đến xã, phường luôn cập nhật và công khai kịp thời các TTHC theo Quyết định mới nhất của Bộ Tài chính theo hướng dẫn tại Điều 14, Điều 15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ và theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại công văn số 5375/TCT-PC ngày 14/12/2015.

Công tác rà soát đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng Kế hoạch Kiểm soát Thủ tục hành chính. Qua rà soát đã phát hiện và báo cáo Tổng cục Thuế đề nghị sửa đổi một số thủ tục phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn.

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và sớm hạn tại bộ phận Một cửa trong quý III/2021 của Cục Thuế đạt 99,98%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết Thủ tục hành chính một cửa liên thông đúng hạn, sớm hạn đạt 99,93%.

Cục Thuế tiếp tục thực hiện nhận xét, đánh giá công chức được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ TTHC; Trong đó, yêu cầu nhận xét, đánh giá công chức được giao nhiệm vụ giải quyết hồ sơ TTHC tại đơn vị, trên cơ sở kết quả xử lý các hồ sơ TTHC đã thực hiện hàng tháng theo chỉ đạo tại Chương trình số 12-CTr/TU và Chỉ thị số 12/CT-UBND.

Tình hình triển khai Công nghệ thông tin tại Cục Thuế được chú trọng và nâng cao. Cục Thuế trang bị hệ thống công nghệ thông tin đồng bộ, với mô hình mạng hiện đại, bảo mật thống nhất trong toàn ngành Thuế, cụ thể: Có phòng máy chủ riêng biệt, hoạt động 24/7, với hệ thống lưu điện tập trung, hệ thống phòng chống cháy nổ được kiểm tra, bảo trì định kỳ 6 tháng. Hiện nay, Phòng máy chủ có 07 máy chủ vật lý đảm nhận các chức năng, vai trò khác nhau phục vụ cho công tác chuyên môn của ngành.

Hệ thống mạng LAN, WAN, Internet đúng tiêu chuẩn đảm bảo an toàn dữ liệu; Hệ thống wifi phục vụ cho người nộp thuế và công chức trong công việc. Trong điều kiện phòng, chống COVID-19 và thực hiện giãn cách, Cục Thuế đã triển khai mới đường truyền và lắp đặt thiết bị phòng họp trực tuyến cho cơ quan Cục và các Chi cục để hội họp trực tuyến qua ứng dụng Skype; tập huấn chính sách và đối thoại với người nộp thuế qua Zoom Cloud Meeting.

Trang Thông tin điện tử của Cục Thuế tại địa chỉ http://khanhhoa.gdt.gov.vn được cập nhật thông tin thường xuyên nhằm mục đích hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp nắm bắt các thông tin hoạt động của ngành Thuế, hỗ trợ trong chính sách thuế, kê khai thuế, tải các phần mềm ứng dụng…

Bên cạnh đó, thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thu hồi nợ thuế tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 213/QĐ-UBND ngày 21/01/2019, Cục Thuế thường xuyên cập nhật danh sách nợ thuế để các đơn vị tra cứu, phối hợp Cục Thuế đôn đốc thu hồi nợ thuế.

Cùng với đó, Cục Thuế thường xuyên cập nhật nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK), hệ thống Thuế điện tử (https://thuedientu.gdt.gov.vn), ứng dụng đọc tờ khai (iTaxViewer)… đáp ứng thay đổi theo quy định mới để hỗ trợ cho người nộp thuế trong công tác kê khai, nộp thuế được tốt nhất.

Một số tính năng mới được nâng cấp để hỗ trợ cho người nộp thuế (NNT) như: Gửi thư nhắc nộp hồ sơ khai thuế; Thông báo yêu cầu nộp hồ sơ khai thuế; Đăng ký thuế điện tử cho cá nhân; Các thông báo, quyết định liên quan đến hoàn thuế. Phối hợp cơ quan Đăng ký đất đai để triển khai thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính về đất đai của hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; qua đó giúp cho NNT thuận tiện trong việc kê khai, nộp thuế.

Từ đầu năm đến nay, Cục Thuế Khánh Hòa đã triển khai 107 sáng kiến; trong đó, 14 sáng kiến tập trung vào công tác CCHC, các giải pháp cải thiện chỉ số hài lòng, nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế và tạo điều kiện để công chức phát huy năng lực sáng tạo, đem lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế qua dịch bệnh COVID-19.

Các sáng kiến, đề tài giúp nâng cao hiệu quả quản lý thuế, ý thức tuân thủ của người nộp thuế; tiết kiệm thời gian giải quyết hồ sơ TTHC thuế, đem lại hiệu quả cao trong công tác chuyên môn.

Thời gian còn lại của năm 2021, toàn Cục Thuế Khánh Hòa quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong công tác CCHC, đạt mục tiêu đã đề ra từ đầu năm.