Cục Thuế Khánh Hòa giữ vững danh hiệu anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Tuấn Hà

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam, toàn thể công chức, viên chức và người lao động Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa quyết tâm phấn đấu tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2015, xây dựng đội ngũ công chức “giỏi về nghiệp vụ chuyên môn, thân thiện cùng với người nộp thuế” để xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Cục Thuế Khánh Hòa đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (tháng 9/2010).
Cục Thuế Khánh Hòa đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (tháng 9/2010).

Nỗ lực vượt bậc để vinh dự là đơn vị Anh hùng

Cùng với cả nước, tháng 10/1990, Cục Thuế Khánh Hòa được thành lập trên cơ sở hợp nhất của ba cơ quan thu ngân sách trong ngành Tài chính: Chi cục Thu quốc doanh, Phòng thuế Nông nghiệp và Chi cục Thuế Công thương nghiệp. Bộ máy Cục Thuế được nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động trên cơ sở kế thừa các nhiệm vụ đã được giao trước đó. Tổ chức đảng, ban lãnh đạo Cục Thuế trên tinh thần đoàn kết chỉ đạo, lãnh đạo xuyên suốt từ các phòng chức năng xuống đến các tổ, đội và đến từng công chức Thuế với quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Năm 1990, Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện thu nộp ngân sách 40,7 tỷ đồng, đạt 114,67%, tạo tiền đề tốt đẹp cho những năm tiếp theo.

Liên tiếp những năm tiếp theo, Cục Thuế Khánh Hòa luôn hoàn thành dự toán thu ngân sách được giao với thành tích năm sau cao hơn năm trước, góp phần ổn định và phát triển kinh tế Tỉnh và đóng góp chung cho ngân sách nhà nước. Cụ thể: Năm 1995, thu nộp ngân sách nhà nước gần 570 tỷ đồng, đạt 111,30% dự toán, gấp 14 lần so với 5 năm trước đó; năm 2000 thu nộp ngân sách nhà nước gần 890 tỷ đồng, đạt 131,19% dự toán, gấp 22 lần so với 10 năm trước; năm 2005 thu nộp ngân sách nhà nước gần 2.495 tỷ đồng đạt 109,43% dự toán, tăng gấp 62,37 lần so với 15 năm trước.

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách, Cục Thuế Khánh Hòa từng bước củng cố xây dựng bộ máy tổ chức và con người với tiêu chí: sắp xếp ổn định và hoàn thiện cơ cấu tổ chức; từng bước nâng cao trình độ năng lực chuyên môn, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức người công chức thuế; phấn đấu đem lại sự hài lòng trong phong cách phục vụ người nộp thuế. Cục Thuế Khánh Hòa đã đầu tư đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kiến thức cho công chức thuế trên tất cả các mặt: chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý hành chính, quản lý Nhà nước, tin học, ngoại ngữ , bồi dưỡng cập nhật chế độ chính sách mới... Trong 15 năm qua, Cục Thuế đã tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho 2.419 lượt công chức trong đơn vị, nhờ đó chất lượng đội ngũ công chức của Ngành đã được cải thiện và nâng cao rõ rệt trên tất cả các mặt. Số lượng công chức có trình độ đại học 201 người, chiếm 32,42% (tăng 24,20%), cao đẳng 03 người chiếm 0,48%; trung cấp là 326 người chiếm 52,58% (tăng 33,69%), số có trình độ sơ cấp và chưa qua đào tạo chỉ còn 90 người chiếm 14,52% (giảm 58,37%) chủ yếu là nhân viên phục vụ tại các đơn vị.

Song song với việc xây dựng bộ máy và con người, Đảng ủy, ban lãnh đạo Cục Thuế luôn quan tâm đến công tác xây dựng tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể. Kết quả trong giai đoạn 1990 - 2005, Đảng bộ Cục Thuế Khánh Hòa liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% các Chi bộ trực thuộc luôn đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; 100% đảng viên trong Đảng bộ được đánh giá đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, các tổ chức Công đoàn, Thanh niên, Nữ công, Hội cựu chiến binh đều đạt vững mạnh, được cấp trên biểu dương khen thưởng.

15 năm phấn đấu liên tục, Cục Thuế Khánh Hòa không ngừng từng bước trưởng thành nhiều mặt: đội ngũ công chức không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và trình độ; tổ chức bộ máy ngày càng hoàn thiện; tổ chức Đảng và các đoàn thể luôn giữ vững các danh hiệu hàng đầu… Với những thành tích đã đạt được trong thời gian qua, Cục Thuế Khánh Hòa đã được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng Ba (năm 2000), Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua ngành Tài chính 2 lần (năm 2001 và 2004), được Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và UBND tỉnh Khánh Hòa tặng nhiều Cờ thi đua và Bằng khen các loại. Đặc biệt, trong năm 2005, tập thể cán bộ, công chức Thuế Khánh Hòa đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất và danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Không ngừng phấn đấu giữ vững danh hiệu cao quý

Việc phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng đã khó, giữ vững được danh hiệu Anh hùng còn khó hơn nhiều. Tại buổi lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động – ngày 11/01/2006, đại diện cho lãnh đạo Cục Thuế Khánh Hòa đã xác định “Niềm vinh dự về thành tích của những năm đã qua càng cao thì trách nhiệm phải gánh vác của những năm sắp tới càng nặng nề”.

Giai đoạn từ năm 2006 đến 2015, công tác Thuế cả nước nói chung và Cục Thuế Khánh Hòa nói riêng, với những thuận lợi cũng nhiều, nhưng khó khăn không ít, phải gánh vác trọng trách rất nặng nề, đó là vừa phải hoàn thành dự toán thu ngân sách hàng năm, vừa phải thực hiện cải cách hệ thống thuế để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế nước nhà, khu vực và thế giới.

Năm 2006, ngành Thuế Khánh Hòa là một trong 09 đơn vị được Tổng cục Thuế chọn triển khai thí điểm (cho một số doanh nghiệp thuộc Văn phòng Cục Thuế quản lý) chuyển đổi từ cơ chế quản lý doanh nghiệp sang doanh nghiệp tự kê khai thuế, tự nộp thuế và đến năm 2007 tất cả tổ chức kinh doanh, doanh nghiệp, hợp tác xã… trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đều thực hiện tự kê khai thuế, tự nộp thuế; Tiếp tục thực hiện lộ trình cải cách hệ thông thuế ngày càng hiện đại, áp dụng công nghệ tin học vào công tác quản lý thuế, cải cách thủ tục hành chính thuế theo hướng tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản, tiết kiệm… cho người nộp thuế. Năm 2010, được sự đồng ý của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Khánh Hòa triển khai thí điểm thực hiện nộp hồ sơ khai thuế qua mạng internet (khai thuế điện tử) cho gần 200 doanh nghiệp. Kết quả năm 2011 có gần 1.000 doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử, năm 2012, trên 2.000 doanh nghiệp thực hiện và đến năm 2014, 100% doanh nghiệp (gần 7.000 doanh nghiệp) trên địa bản tỉnh Khánh Hòa thực hiện khai thuế điện tử và có gần 10% doanh nghiệp tham gia nộp thuế điện tử.

Sự cải cách mạnh mẽ, cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể công chức Thuế Khánh Hòa, sự đồng hành của người nộp thuế… đã đem lại số thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm sau luôn cao hơn năm trước. Cụ thể: Năm 2006 thu nộp ngân sách nhà nước trên 2.520 tỷ đồng đạt 101,97% dự toán; Năm 2008 thu nộp ngân sách nhà nước trên 3.470 tỷ đồng đạt 107,95% dự toán; Năm 2010 thu nộp ngân sách nhà nước gần 5.383 tỷ đồng đạt 126,10% dự toán; Năm 2012 thu nộp ngân sách nhà nước gần 6.935 tỷ đồng đạt 110,60% dự toán; Năm 2014 thu nộp ngân sách nhà nước gần 8.390 tỷ đồng đạt 110,50% dự toán.

Dù số thu ngân sách sau 10 năm tăng 335,47% so với năm 2005 nhưng nhân sự của Cục Thuế lại chỉ tăng 7,58%. Điều này có được là nhờ trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cục Thuế đã được nâng lên rõ rệt. Tính đến năm 2015, ngành Thuế Khánh Hòa có 14 phòng chức năng và 08 chi cục thuế với 667 người. Trong đó: công chức 614 và 53 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP; trình độ chuyên môn: 07 Thạc sỹ chiếm 1,05%; 435 đại học, chiếm 65,22%; 08 cao đẳng, chiếm 1,20%; 155 trung cấp, chiếm 23,23% (giảm 29,34%); 62 sơ cấp và chưa qua đào tạo, chiếm 9,30% (giảm 5,22%).

Cùng với việc nâng cao trình độ năng lực, đội ngũ công chức thuế Khánh Hòa đã có nhiều sáng kiến, cải tiến. Năm 2010, đơn vị có 29 sáng kiến cải tiến, năm 2012 có 65 sáng kiến, cải tiến và năm 2014 có 86 sáng kiến, cải tiến trong công việc. Những sáng kiến, cải tiến có giá trị đã mang lại hiệu quả, góp phần giúp Cục Thuế Khánh Hòa hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách của các năm.

Đi đôi với việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên giao, ngành Thuế Khánh Hòa luôn chú trọng đến việc xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt, trong đó: Đảng bộ 25 năm liền (1990-2014) đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh, 100% Đảng viên trong đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ; các tổ chức Công đoàn, Thanh niên, Nữ công, Hội cựu chiến binh đều đạt vững mạnh, được cấp trên biểu dương khen thưởng.

Những kết quả mà Cục Thuế Khánh Hòa đạt được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước. Chỉ tính sau khi được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới (2006 - 2014), Cục Thuế Khánh Hòa đã có 15 tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 45 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 304 tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân Tỉnh. Đặc biệt, năm 2010, tập thể công chức Thuế Khánh Hòa đã vinh dự được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba, ghi nhận những thành tích và công lao đóng góp của công chức đơn vị, góp phần tôn vinh sự nghiệp Tài chính Việt Nam.

15 năm phấn đấu để đạt được danh hiệu Anh hùng, 10 năm tiếp theo phấn đấu giữ vững danh hiệu Anh hùng, thời gian đã qua không phải là dài so với bề dày lịch sử ngành Tài chính Việt Nam. Tuy nhiên, 25 năm qua, những thành tích mà Cục Thuế Khánh Hòa đạt được đã khẳng định sự trưởng thành của một tập thể không ngừng phấn đấu, rèn luyện, học tập… để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách, nhiệm vụ thu ngân sách ngày càng nặng nề, yêu cầu cải cách hệ thống thuế, cải cách thủ tục hành chính ngày càng nhiều, điều đó đòi hỏi mọi cán bộ Cục Thuế Khánh Hòa phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để đáp ứng được mọi yêu cầu, nhiệm vụ trong thời gian tới.