Cục Thuế Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền về hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Thùy Linh

Để triển khai thành công hoá đơn điện tử (HĐĐT) khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế Lạng Sơn đã thực hiện phổ biến các quy định liên quan đến doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh dưới nhiều hình thức.

Cục Thuế Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.
Cục Thuế Lạng Sơn tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, ngành Thuế tỉnh Lạng Sơn xác định sẽ triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh cho tất cả các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có sử dụng máy tính tiền thuộc các lĩnh vực.

Cục Thuế sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế trong suốt quá trình triển khai sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, không làm gián đoạn việc sử dụng HĐĐT của người nộp thuế. 

Cục Thuế sẽ xác định chính xác đối tượng phải tham gia triển khai và đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách, những lợi ích đạt được khi triển khai sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền; chủ động kết nối với các đơn vị cung cấp dịch vụ và người nộp thuế để triển khai có hiệu quả.

Để tuyên truyền sâu rộng quy định về HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, Cục Thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan, tuyên truyền kịp thời lợi ích của việc thực hiện HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền.

Đồng thời, vận động các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhóm ngành nghề thuộc đối tượng triển khai hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền, đang nộp thuế theo phương pháp khoán chuyển đổi sang phương pháp kê khai và sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tăng cường quản lý doanh thu và số thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cục Thuế Lạng Sơn đã cung cấp nội dung tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng và bằng các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện; tổ chức đào tạo, tập huấn chính sách và các giải pháp kỹ thuật đáp ứng triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định cho công chức thuế, người nộp thuế.

Đơn vị này cũng đẩy mạnh tuyên truyền về chính sách và những lợi ích đạt được khi triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền trên các phương tiện truyền thông tin chúng: Cổng thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh (tại website: https://langson.gdt.gov.vn), Facebook Cục Thuế, Zalo Cục Thuế tỉnh, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh và các kênh thông tin tuyên truyền khác.

Đồng thời, Cục Thuế Lạng Sơn cũng đã kịp thời hỗ trợ người nộp thuế về chính sách liên quan đến thuế, hóa đơn, tiếp nhận và xử lý vướng mắc xảy ra trong quá trình triển khai; tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ nhóm đối tượng là hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng triển khai nhưng chưa đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện và hạ tầng công nghệ thông tin.

Theo thông tin từ Cục Thuế Lạng Sơn, mới đây (ngày 2/6/2023), Cục Thuế đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Hội nghị đã thu hút được sự quan tâm của các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có hoạt động cung cấp hàng hóa, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh: trung tâm thương mại, siêu thị, bán lẻ hàng tiêu dùng, ăn uống, nhà hàng, khách sạn, bán lẻ thuốc tân dược, dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác.