Cục Thuế Quảng Trị: Thu ngân sách đạt 76,4% dự toán

Minh Hà

(Tài chính) Nhờ thực hiện những giải pháp đồng bộ và quyết liệt ngay từ những tháng đầu năm 2013, nên kết quả thu ngân sách nhà nước của ngành Thuế tỉnh Quảng Trị có nhiều tín hiệu khả quan. Cụ thể, tính đến tháng 8/2013, thu ngân sách nhà nước của Ngành ước đạt 76,4% dự toán pháp lệnh, 69,5% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao…

Ngành Thuế Quảng Trị tổ chức tập huấn khai thuế qua mạng cho người nộp thuế. Nguồn:quangtri.gdt.gov.vn
Ngành Thuế Quảng Trị tổ chức tập huấn khai thuế qua mạng cho người nộp thuế. Nguồn:quangtri.gdt.gov.vn

Tín hiệu thu ngân sách khả quan!

Ông Nguyễn Quốc Hưởng, Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2013, dự toán thu ngân sách nhà nước (NSNN) Tổng cục Thuế giao cho ngành Thuế Quảng Trị là 940 tỷ đồng, HĐND tỉnh giao 875 tỷ đồng, tăng gần 20% so với thực hiện năm 2012, giữa lúc tình hình kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn.

Xác định nhiệm vụ thu NSNN là hết sức nặng nề, nên toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế tỉnh ngay từ những tháng đầu năm 2013 đã tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp quyết liệt chống thất thu, nợ đọng thuế. Cục Thuế tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố triển khai quán triệt đến cán bộ nội dung chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại hội nghị Tổng kết công tác Thuế năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013.

Cùng với đó, ngành Thuế Quảng Trị đã quản lý tốt nguồn thu, chống thất thu NSNN, trong 8 tháng đầu năm, Cục đã quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ trong điểm, những chuyên đề quản lý thuế một cách hiệu quả nhất. Bên cạnh đó, tập trung tuyên truyền tập huấn cho doanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn; giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực thi chính sách pháp luật về thuế; triển khai kịp thời các Nghị quyết, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu… khơi thông thị trường và nguồn thu cho NSNN.

Đáng chú ý, ngành Thuế tỉnh Quảng Trị đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo quyết liệt của tỉnh ủy, HĐND, UBND, sự hỗ trợ của các ban, ngành và sự quyết tâm của cán bộ công chức toàn Ngành, nên tổng thu NSNN 8 tháng đầu năm 2013 ước đạt 76,4% dự toán pháp lệnh, 69,5% dự toán HĐND tỉnh giao, 64,7% dự toán của Tổng cục Thuế giao.

Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 67,1%, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt  61,9%, thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 125,1%, thuế Thu nhập cá nhân đạt 86,6% dự toán của HĐND tỉnh giao. Các Chi cục có số thu NSNN cao, bao gồm: Chi cục Thuế ĐaKrông ước đạt 111,4%, thị xã Quảng Trị 97,3%, TP. Đông Hà 79,9%, Hướng Hóa 79,1% và Gio Linh 64,5%.

Phấn đấu nợ thuế đạt dưới 5%

Theo Cục Thuế Quảng Trị, các doanh nghiệp nợ thuế, năng lực sản xuất kinh doanh trì trệ kéo dài, thực hiện biện pháp cưỡng chế thuế, thu hồi mã số thuế và giấy phép đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, toàn Ngành phấn đấu đến hết năm nay tỷ lệ nợ thuế đạt dưới 5% trên tổng thu NSNN của toàn Ngành.

Để đạt được mục tiêu đã đề ra ở trên, trong 8 tháng đầu năm 2013, Cục đã tập trung vào công tác quản lý thuế theo quy định của pháp luật. Theo đó, Cục Thuế thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị thông qua công tác thanh, kiểm tra kiên quyết đấu tranh phòng, chống các hành vi tội phạm trong lĩnh vực thuế, hạn chế đến mức thấp nhất các doanh nghiệp mua bán hóa đơn gian lận tiền ngân sách qua con đường hoàn thuế.

Ngoài ra, Cục đã phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện kiểm tra rà soát các doanh nghiệp, hộ kinh doanh để phát hiện kịp thời các trường hợp sản xuất kinh doanh nhưng không đăng ký kê khai thuế. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết trong việc tiếp nhận xử lý hồ sơ khai thuế, đăng ký cấp mã số thuế… phấn đấu thực hiện công tác quản lý thuế theo đúng phương châm của Tuyên ngôn ngành Thuế đã đề ra, đó là minh bạch, chuyên nghiệp, liêm chính và đổi mới.

5 giải pháp để hoàn thành dự toán thu ngân sách

Ông Nguyễn Quốc Hưởng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Ngành sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc dự toán thu NSNN năm 2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và HĐND tỉnh giao. Để hoàn thành kế hoạch, Ngành Thuế Tỉnh xác định thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Thứ nhất, tập trung triển khai có hiệu quả giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường và giải quyết nợ xấu.

Thứ hai, tăng cường công tác thanh, kiểm tra trong toàn Ngành, xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gian lận thuế. Các Chi cục Thuế thường xuyên chủ động bám sát địa bàn, rà soát tình hình sản xuất kinh doanh, đặc biệt chú trọng đối với hoạt động kinh doanh ăn uống, nhà nghỉ, karaoke, quản lý chặt chẽ phương tiện vận tải tư nhân, điều chỉnh các hộ nộp thuế khoán ổn định và đưa hộ mới phát sinh vào quản lý, từ đó có những biện pháp tích cực để đôn đốc thu nộp kịp thời vào NSNN.

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý thu NSNN, kiể m tra đôn đốc việc thực hiện kê khai của các doanh nghiệp, phấn đấu 100% hồ sơ kê khai thuế đúng hạn và đảm bảo quản lý chặt chẽ đối tượng nộp thuế; Thanh, kiểm tra theo từng chuyên đề đối với những lĩnh vực, những ngành nghề, những doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường về kê khai nộp thuế. Nâng cao hiệu quả phối hợp với các cấp, các ngành, đặc biệt là Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ Thuế cũng như thực hiện các biện pháp cưỡng chế thuế đối với các trường hợp cố tình nợ thuế. Chủ động phối hợp kịp thời với các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư trên địa bàn để nắm bắt thông tin, thống kê các dự án, công trình, địa điểm xây dựng và thông tin các nhà thầu xây dựng để lập bộ theo dõi và có biện pháp quản lý thu thuế chống thất thu thuế.

Thứ tư, tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, thực hiện triệt để và thành công mô hình kê khai thuế qua mạng internet tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào NSNN…

Thứ năm, tăng cường sự chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc thu nộp NSNN trên địa bàn, lãnh đạo Cục Thuế, Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố luôn bám sát tranh thủ kịp thời sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và sự đồng thuận của người nộp thuế giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh.

Với những kết quả đã đạt được ở trên cộng với tinh thần đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ thu nộp NSNN của toàn thể cán bộ công chức ngành Thuế tỉnh Quảng Trị, tin tưởng rằng Cục thuế tỉnh Quảng Trị sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế giao.

 

Tổng thu NSNN 8 tháng đầu năm 2013 ước đạt 76,4% dự toán pháp lệnh, 69,5% dự toán HĐND tỉnh giao, 64,7% dự toán của Tổng cục Thuế giao. Trong đó, thu từ doanh nghiệp nhà nước Trung ương đạt 67,1%, thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt  61,9%, thu tiền cấp quyền sử dụng đất đạt 125,1%, thuế Thu nhập cá nhân đạt 86,6% dự toán của HĐND tỉnh giao. Các Chi cục có số thu NSNN cao, bao gồm: Chi cục Thuế ĐaKrông đạt 111,4%, thị xã Quảng Trị 97,3%, TP. Đông Hà 79,9%, Hướng Hóa 79,1% và Gio Linh 64,5%.