Cục Thuế tỉnh Bình Phước: Đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế

PV.

(Tài chính) Năm 2013, dự toán ngân sách tỉnh giao cho Cục Thuế tỉnh Bình Phước là 4.450 tỷ đồng. Để đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt được hiệu quả tốt, ngoài việc quyết liệt triển khai các kế hoạch thu ngân sách từ đầu năm, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Phước rất chú trọng đến công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế…

Thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế là một trong những nhiệm vụ luôn được Cục Thuế Bình Phước đặt lên hàng đầu
Thực hiện tuyên truyền, hỗ trợ đối tượng nộp thuế là một trong những nhiệm vụ luôn được Cục Thuế Bình Phước đặt lên hàng đầu

Năm 2012, mặc dù tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, ngành thuế tỉnh Bình Phước thu ngân sách vẫn đạt được nhiều thành công. Tổng thu ngân sách của ngành đạt 3.709,018 tỷ đồng, bằng 102% dự toán điều chỉnh của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2011; số thu cân đối ngân sách là 3.152,837 tỷ đồng, đạt 115% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao. Đây là tiền đề quan trọng để Cục thuế Tỉnh tin tưởng vững chắc vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2013.

Năm 2013, dự toán ngân sách tỉnh giao cho Cục Thuế tỉnh Bình Phước là 4.450 tỷ đồng. Để đảm bảo thu ngân sách nhà nước đạt được hiệu quả tốt, ngoài việc quyết liệt triển khai các kế hoạch thu ngân sách từ đầu năm. Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh Bình Phước rất chú trọng đến công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế.

Để công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao Cục Thuế tỉnh Bình Phước đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ. Ngay từ đầu năm Cục đã yêu cầu bộ phận tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế phải lập kế hoạch cụ thể để xác định rõ thời gian triển khai, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành và của địa phương, cụ thể hoá chương trình công tác tuyên truyền hỗ trợ trình lãnh đạo. Trên cơ sở đó lãnh đạo nắm bắt được tình hình thực hiện việc triển khai của bộ phận hỗ trợ người nộp thuế. Bên cạnh đó ngoài việc thực hiện tốt Quy chế phối hợp với các ngành chức năng và các cơ quan, khi các luật thuế được sửa đổi bổ sung thì công tác phối hợp thông tin tuyên truyền chính sách thuế mới được Cục Thuế tỉnh Bình Phước phối hợp với Đài phát thanh tỉnh thực hiện cao điểm tuyên truyền vào buổi sáng và buổi chiều trong vòng 2,3 tháng liên tục tạo sự hiểu biết sâu rộng chính sách thuế trên địa bàn.

Trong 3 tháng đầu năm 2013, các doanh nghiệp sản xuất, chế biến hạt Điều tiếp tục gặp khó khăn, gián tiếp làm giảm nguồn thu ngân sách của tỉnh; giá cao su cũng chưa có dấu hiệu phục hồi nên nguồn thu ngân sách sẽ khó tăng trong các tháng tiếp theo. Ngành thuế dự tính trong quý II năm nay, toàn tỉnh sẽ thu thuế ược khoảng 1.050 tỷ đồng, cộng dồn 6 tháng đầu năm đạt 1.800 tỷ đồng, thấp hơn so với kế hoạch đề ra của ngành.  Nên Cục thuế tỉnh Bình Phước đã triển khai việc hướng dẫn Nghị quyết số 13/2012/NQ-CP của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, Thông tư số 83/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu ngân sách Nhà nước…

Ngoài ra, Cục Thuế Tỉnh cũng đã đẩy mạnh công tác đối thoại với doanh nghiệp theo định kỳ và triển khai việc hướng dẫn kê khai thuế qua mạng được 4 đợt với tổng số tham dự 155 doanh nghiệp. Đối với nội bộ ngành đã tổ chức được một lớp với tổng số cán bộ thuế tham gia là 30 người. Việc giải đáp trực tiếp các câu hỏi, ý kiến phản ánh, vướng mắc của người nộp thuế về chính sách thuế, thủ tục hành chính thuế, tiếp thu các ý kiến đóng góp của người nộp thuế luôn được lãnh đạo Cục Thuế quan tâm, Doanh nghiệp có thắc mắc gì thậm chí lãnh đạo Cục Thuế trực tiếp tiếp xúc nắm bắt những tâm tư nguyện vọng của người nộp thuế, trên cơ sở đó chấn chỉnh công tác quản lý thuế, thái độ, ứng xử  của công chức thuế cho phù hợp. Nên trong năm 2012  không có đơn khiếu nại nào ông Quân cho biết thêm.

Cục Thuế triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phong phú, đa dạng, tăng cường chất lượng công tác hỗ trợ người nộp thuế thông qua các hình thức hỗ trợ: Hướng dẫn, trả lời người nộp thuế bằng văn bản; qua điện thoại; hỗ trợ trực tiếp thông qua bộ phận “một cửa” tại Cơ quan Cục thuế…Tôn vinh thành tích các tổ chức, cá nhân chấp hành tốt chính sách, pháp luật thuế nhằm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng đóng góp về thuế vào sự nghiệp phát triển của đất nước nói chung và cho địa phương nói riêng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, trong năm 2013, ngành Thuế tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ cho người nộp thuế. Trong đó, ngành Thuế sẽ đặc biệt chú trọng đến nhiều hình thức tuyên truyền mới, như phát tờ rơi, treo băng rôn khẩu hiệu ở những nơi công cộng... từ đó các quy định, chính sách thuế đi sâu vào từng đối tượng, từng ngành nghề cụ thể để các tổ chức, cá nhân dễ đọc, dễ hiểu và tiếp thu đầy đủ hơn. Có như thế thì công tác tuyên truyền mới đạt hiệu quả cao góp phần đảm bảo chỉ tiêu thu ngân sách tỉnh Bình Phước năm 2013.