Cục Thuế tỉnh Điện Biên tăng cường kỷ cương nội ngành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế

Theo baodienbienphu.info.vn

(Tài chính) Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Công văn số 1999/TCT-VP ngày 29/5/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc Tăng cường kỷ cương, kỷ luật nội ngành, tạo thuận lợi cho người nộp thuế (NNT), Cục Thuế Điện Biên đã triển khai quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, công chức trong ngành nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, cá nhân NNT trên địa bàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên. Nguồn: internet
Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên. Nguồn: internet

Theo đó, các bộ phận chức năng tiến hành rà soát, phân loại và xử lý ngay những vướng mắc mà NNT có văn bản kiến nghị giải quyết, đảm bảo theo đúng quy định của Luật quản lý thuế và các văn bản pháp luật thuế liên quan. Nếu có doanh nghiệp bị thiệt hại phải cử cán bộ trực tiếp làm việc với từng doanh nghiệp bị tổn thất để nắm thông tin về tình hình thiệt hại, kịp thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện chính sách, chế độ. Đồng thời, hỗ trợ việc khôi phục, xác nhận, cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến thủ tục hành chính thuế.

Cùng với đó, các đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ để NNT hiểu và nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật thuế; kiện toàn bộ phận một cửa, đường dây nóng, bố trí cán bộ có tinh thần trách nhiệm, có trình độ chuyên môn làm việc trong bộ phận tiếp nhận và giải quyết vướng mắc cho NNT. Thành lập các đoàn công tác để kiểm tra đột xuất việc thực thi công vụ của công chức thuế cũng như việc chấp hành pháp luật của NNT; kiểm tra việc in, phát hành và sử dụng hóa đơn nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

Đồng thời nghiên cứu, triển khai kết nối mạng giữa cơ quan thuế với cơ quan tài nguyên môi trường, cơ quan công an để chia sẻ thông tin, dữ liệu về quản lý đất đai, quản lý các phương tiện giao thông trên địa bàn... tiến tới thu qua ngân hàng đối với các khoản thu thuộc những lĩnh vực này.

Chi cục Thuế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho công chức, viên chức nhằm nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh thực hiện "10 điều kỷ luật của ngành Thuế”, "Những tiêu chuẩn cần xây, những điều cần chống", "Tiêu chuẩn văn hóa công sở"; chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành.

Thủ trưởng các đơn vị phát huy vai trò của người đứng đầu, tăng cường công tác quản lý cán bộ, nhất là việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật công tác. Thường xuyên rà soát quy chế làm việc, quy trình tiếp nhận và xử lý văn bản tại đơn vị mình để kịp thời sửa đổi, bổ sung và bố trí phân công công chức đảm bảo phù hợp, nhằm thực hiện cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho NNT; thực hiện khen thưởng, biểu dương kịp thời đối với những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong đơn vị; phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn ngành, quyết tâm hoàn thành và vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2014 và những năm tiếp theo.

Bất kỳ một thông tin nào phản ánh về thái độ không đúng mực của cán bộ thuế khi tiếp nhận, xử lý giải quyết hồ sơ, yêu cầu của NNT hoặc có thông tin tố cáo về các hành vi vi phạm pháp luật sẽ được Cục Thuế Tỉnh nghiêm túc xem xét, chỉ đạo xác minh làm rõ, tùy theo mức độ vi phạm sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật nội ngành.