Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thông tin về vụ việc Công ty Yến sào Hubnest xuất hóa đơn 34.600 tỷ đồng

Thanh Sơn

Liên quan việc Công ty TNHH Yến Sào Hubnest (Yến sào Hubnest) xuất 6 hóa đơn trị giá hơn 34.600 tỷ đồng, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã tiến hành xác minh thông tin của doanh nghiệp và đưa doanh nghiệp vào diện giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

Trụ sở Công ty TNHH Yến sào Hubnest. Ảnh: FILI.
Trụ sở Công ty TNHH Yến sào Hubnest. Ảnh: FILI.

Trước đó, Chi cục Thuế quận Bình Thạnh (TP. Hồ Chí Minh) phát hiện Công ty Yến sào Hubnest xuất 6 hóa đơn hơn 34.000 tỷ đồng trong 7 ngày. Các hóa đơn này ghi chuyển nhượng 339.955 hợp đồng chứng khoán phái sinh từ tháng 10/2022 đến tháng 3/2023, theo hình thức không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Tên người mua hàng thể hiện trên 6 hóa đơn ghi là khách hàng không lấy hóa đơn và không ghi mã số thuế người mua.

Công ty TNHH Yến sào Hubnest được thành lập ngày 11/10/2022 với vốn đăng ký 2,5 tỷ đồng, trụ sở ở phường 11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh). Ngành nghề kinh doanh của Công ty này là bán buôn thực phẩm (không hoạt động tại trụ sở); bán buôn đồ uống; bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào; bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh; bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh...

Từ thời điểm mở tài khoản cho đến ngày 31/3/2023, Yến Sào Hubnest đã chuyển nhượng 339.955 hợp đồng chứng khoán phái sinh của các mã VN30F2210,VN30F2211, VN30F2212, VN30F2301, VN30F2302, VN30F2303, VN30F2304 có chênh lệch trị giá bán và trị giá mua hơn 14,2 tỷ đồng.

Theo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh, việc Yến Sào Hubnest lập 6 hóa đơn điện tử nêu trên là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Công ty đã lập và nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của kỳ tính thuế quý I/2023, nên đã khai doanh thu chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thuộc doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng là phù hợp quy định tại khoản 8 Điều 5 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3/6/2008 được sửa đổi, bổ sung.

Qua sự việc này, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng báo cáo cơ quan cấp trên để kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ theo hướng, quy định khi chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thông qua sàn giao dịch của các công ty chứng khoán không phải lập hóa đơn điện tử. Đồng thời, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 theo hướng không kê khai doanh thu chuyển nhượng chứng khoán phái sinh thông qua sàn giao dịch của các công ty chứng khoán vào chỉ tiêu hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế giá trị gia tăng.

Mặc dù Công ty TNHH Yến sào Hubnest không vi phạm về hóa đơn nhưng do việc kê khai chuyển chứng khoán phái sinh có trị giá lớn nên Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã yêu cầu Chi cục Thuế quận Bình Thạnh thực hiện đưa Công ty này vào diện giám sát chặt chẽ, thường xuyên.