Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 1.912 tỷ đồng

Thanh Sơn

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong 5 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế Thành phố đã giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho 357 hồ sơ với tổng số tiền hoàn hơn 1.912 tỷ đồng.

5 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế giá trị hơn 1.912 tỷ đồng. Ảnh: TL
5 tháng đầu năm, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh giải quyết hoàn thuế giá trị hơn 1.912 tỷ đồng. Ảnh: TL

Để tăng tốc độ hoàn thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã triển khai hoàn thuế điện tử cho người nộp thuế đạt 99%, với gần 80% số hồ sơ hoàn thuế GTGT thuộc diện "hoàn thuế trước, kiểm tra sau". Việc giải quyết hoàn thuế thực hiện trong khoảng 6 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn (hợp pháp) của người nộp thuế.

Trong 5 tháng đầu năm 2023, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã giải quyết hoàn thuế GTGT cho 357 hồ sơ, tổng số tiền hoàn hơn 1.912 tỷ đồng, bằng 67,95% so với cùng kỳ năm 2022.

Trong đó, số hồ sơ thuộc diện hoàn trước kiểm sau là 214 hồ sơ, với số tiền được hoàn 1.288,8 tỷ đồng, tương đương 59,9% và 67,38% tổng số tiền hoàn thuế trong kỳ. Trong số này, hoàn thuế đối với trường hợp xuất khẩu chiếm chủ yếu với 350 hồ sơ, đạt tỷ lệ 98,04% và số tiền hoàn thuế hơn 1.872 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 97,87% số tiền thuế hoàn trong kỳ.

Để tháo gỡ, các khó khăn, vướng mắc trong hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp cũng như triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 2099/TCT-KK.

Theo đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã bố trí đầy đủ nguồn lực, đôn đốc các đơn vị trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc kiểm tra hoàn thuế, đảm bảo giải quyết hồ sơ hoàn thuế của người nộp thuế đúng thời hạn, đúng đối tượng và trường hợp được hoàn thuế theo quy định của pháp luật thuế và pháp luật quản lý thuế.

Tuy nhiên, việc hoàn thuế GTGT cũng cần phải đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật. Do đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tập trung đẩy mạnh rà soát, xác minh, tiến hành hoàn thuế theo đúng quy định pháp luật.

Ngoài ra, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức các buổi đối thoại trực tiếp nhằm tháo gỡ khó khăn, giải đáp những kiến nghị của doanh nghiệp trong công tác hoàn thuế. Khi có thông tin, cơ quan thuế đã khẩn trương rà soát, xác minh, thanh kiểm tra hồ sơ hoàn thuế và đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp. Nhờ đó, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh ban hành quyết định hoàn thuế kịp thời cho Công ty Leglor với số tiền được hoàn hơn 10,465 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh khẳng định, việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế nhanh chóng, kịp thời theo đúng quy định của Luật Quản lý thuế đã tạo điều kiện giúp doanh nghiệp quay vòng vốn nhanh, nâng cao hiệu quả trong sử dụng vốn, góp phần phát triển sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa.