Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn quyết toán thuế năm 2021

Việt Dũng

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021 bằng phương thức điện tử.

Cán bộ, công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế năm 2021.
Cán bộ, công chức Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn người nộp thuế quyết toán thuế năm 2021.

Để đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã lên kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp, người nộp thuế qua phương thức trực tuyến. 

Cụ thể, ngày 18/3, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức tập huấn trực tuyến hướng dẫn người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021 bằng phương thức điện tử. Tại buổi tập huấn trực tuyến, người nộp thuế đã đặt câu hỏi về các vướng mắc trong kỳ quyết toán thuế năm nay, đồng thời được cán bộ thuế hướng dẫn cụ thể về một số nội dung cần lưu ý khi thực hiện quyết toán thuế năm 2021.

Trước đó, các câu hỏi của người nộp thuế đã được Cục Thuế Thành phố mở chuyên mục riêng trên các trang điện tử của Cục Thuế (website, fanpage, facebook…) tiếp nhận từ ngày 12 - 15/3/2022. Phần lớn các câu hỏi đều liên quan đến việc thực hiện khai thuế, nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2021.

Qua buổi tập huấn, người nộp thuế trên địa bàn được Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn một số điểm mới trong công tác quyết toán thuế của năm 2021 như: Nghị định số 44/2021/NĐ-CP quy định về hướng dẫn thực hiện chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của DN, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 và được áp dụng cho kỳ tính thuế TNDN của năm 2020 và 2021...

Qua website https://thuedientu.gdt.gov.vn, người nộp thuế có thể kê khai và nộp hồ sơ kê khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế năm 2021. Bên cạnh đó, người nộp thuế có thể tìm hiểu, tham khảo một số nội dung liên quan đến việc kê khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế tại các video đã được cập nhật trên trang điện tử của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh như: website, Youtube, Fanpage, Facebook…