Cục Thuế TP. Hà Nội:

Đồng hành cùng người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021

Việt Dũng

Ngày mai (16/3), Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế với chủ đề “Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021”.

Công chức Cục Thuế TP. Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế.
Công chức Cục Thuế TP. Hà Nội hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế.

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, tiếp tục chuỗi các sự kiện trong tháng thực hiện chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021”, ngày 16/3, Cục Thuế TP. Hà Nội sẽ tổ chức Chương trình trực tuyến giải đáp chính sách thuế và các thủ tục hành chính thuế trên website với chủ đề “Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế năm 2021”. 

Thời gian chương trình bắt đầu từ ngày 16/03/2022 trong buổi sáng: Từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 13h30 đến 16h30. Nội dung giải đáp tập trung vào quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 và quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021.

Tham gia Chương trình hỗ trợ trực tuyến, người nộp thuế truy cập vào website của Cục Thuế TP. Hà Nội tại địa chỉ: https://hanoi.gdt.gov.vn, đặt câu hỏi tập trung vào nội dung quyết toán thuế năm 2021 để được Cục Thuế TP. Hà Nội trả lời trực tiếp trên website. Giao diện chương trình hỗ trợ trực tuyến của Cục Thuế TP. Hà Nội chỉ được mở trên website trong thời gian diễn ra chương trình. 

Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết,“Tháng đồng hành cùng người nộp thuế” được đơn vị thực hiện nhiều năm nay nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong thực thi chính sách, pháp luật thuế nói chung cũng như trong thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

Trong năm 2021, Cục Thuế TP. Hà Nội đã kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong thực thi chính sách thuế, giúp doanh nghiệp, người nộp thuế vượt qua thách thức, duy trì phục hồi sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong đó, nổi bật là Chương trình hỗ trợ trực tuyến giải đáp vướng mắc về thuế và thủ tục hành chính thuế trên website của Cục Thuế Hà Nội diễn ra trong hai ngày 14 và 15/7/2021 đã được cộng đồng DN, người nộp thuế nhiệt tình hưởng ứng và đánh giá cao.

Năm 2022, kỳ quyết toán thuế năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Trong tình hình đó, toàn ngành Thuế nói chung và Cục Thuế TP. Hà Nội nói riêng đã và đang tổ chức nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện tốt công tác quyết toán thuế.

Từ ngày 15/3/2022 đến ngày 4/5/2022, Cục Thuế TP. Hà Nội đã triển khai chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện quyết toán thuế năm 2021” đồng loạt tại văn phòng cục và 25 chi cục thuế quận, huyện, thị xã, khu vực, với 3 chức năng hỗ trợ: hỗ trợ về chính sách, hỗ trợ về công nghệ thông tin, hỗ trợ về kê khai thuế.