Đã có quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế

Theo Thùy Linh/haiquanonline.com.vn

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy chế thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.

Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy chế thi chấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Ảnh: Internet.
Tổng cục Thuế vừa ban hành Quy chế thi chấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Ảnh: Internet.

Theo Tổng cục Thuế, việc tổ chức thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế nhằm đánh giá năng lực, kiến thức của người dự thi lấy chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế. Việc tổ chức thi sẽ đảm bảo đúng quy chế, trung thực, chính xác, khách quan, minh bạch, phản ánh đúng năng lực, kiến thức của người dự thi.

Quy chế nêu rõ, Hội đồng thi sẽ do Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quyết định thành lập theo từng năm hoặc từng kỳ thi theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Giám đốc Trường Nghiệp vụ Thuế.

Hội đồng thi sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng thi và chỉ đạo tổ chức kỳ thi đảm bảo đúng quy định tại quy chế thi.

Việc tổ chức xây dựng đề thi, hướng dẫn chấm thi, đáp án, lựa chọn quyết định đề thi, tổ chức lưu trữ...phải đáp ứng đúng quy định, đảm bảo bí mật nhà nước độ Mật.

Trong quá trình thi, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu sử dụng tài liệu và các vật dụng bị cấm trong thời gian từ lúc bắt đầu phát đề thi đến hết giờ làm bài thi; sử dụng tài liệu, điện thoại di động, máy ghi âm, ghi hình, máy ảnh, máy vi tính và các phương tiện kỹ thuật chứa đựng thông tin để lợi dụng làm bài thi dưới bất cứ hình thức nào; để người khác thi hay hoặc làm bài thay...

Hoạt động tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo kết quả thi cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế sẽ chịu sự giám sát, kiểm tra của Bộ Tài chính.