Đã có tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về tre

Sa Huỳnh

Ủy ban Kỹ thuật chuyên trách của Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) vừa ban hành tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về tre nhằm góp phần tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Theo đó, ISO ban hành tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về tre mang tiêu chuẩn ISO 21625.

ISO ban hành tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về tre mang tiêu chuẩn ISO 21625
ISO ban hành tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về tre mang tiêu chuẩn ISO 21625

Nhận thấy sự cần thiết phải hỗ trợ sự phát triển của ngành Tre, Ủy ban Kỹ thuật chuyên trách của ISO vừa xuất bản Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên, cùng với nhiều tiêu chuẩn khác đang được triển khai. Tiêu chuẩn ISO 21625, từ vựng liên quan đến tre và các sản phẩm từ tre, đưa ra các thuật ngữ và định nghĩa được thống nhất và công nhận ở cấp quốc tế trong ngành này, sẽ cung cấp cơ sở thiết yếu cho sự thông hiểu và hợp tác hơn.

Các tiêu chuẩn trong tương lai sẽ bao gồm sàn tre, than tre và mây. Tiêu chuẩn ISO 21625 do Ban Kỹ thuật ISO/TC 296 Tre và mây biên soạn. Việt Nam hiện đang là thành viên quan sát của Ban kỹ thuật này.

Karnita Yuniarti - Trưởng nhóm công tác xây dựng tiêu chuẩn ISO 21625 cho biết: Tiêu chuẩn này là nền tảng thiết yếu cho ngành Tre, cung cấp một nền tảng mà từ đó ngành Tre có thể phát triển hiệu quả nhất. Tre là một nguồn tài nguyên quý giá trong việc đạt được nhiều Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp quốc, bao gồm xóa đói giảm nghèo, cung cấp năng lượng sạch và giá cả phải chăng, sản xuất có trách nhiệm và hơn thế nữa.

“Các Tiêu chuẩn quốc tế hỗ trợ việc sử dụng tre rộng rãi hơn, vì chúng đưa cả thế giới vào cùng một trang tài liệu và đưa ra hướng dẫn đã được thống nhất nhằm thúc đẩy sự hợp tác và thương mại. Bằng việc cung cấp một ngôn ngữ chung mà mọi người đều có thể hiểu được, ISO 21625 là bước đầu tiên quan trọng để từ đó các tiêu chuẩn trong tương lai có thể được phát triển”.

Theo chuyên gia Trưởng nhóm Dự án, tổng cộng có đến 642 loài tre - trong đó có 1 521 là tre thân gỗ - phân bố tự nhiên ở các khu vực nhiệt đới và ôn đới ấm trên toàn cầu.

Các tiêu chuẩn trong tương lai sẽ bao gồm sàn tre, than tre và mây. Tiêu chuẩn ISO 21625 do Ban Kỹ thuật ISO/TC 296 Tre và mây biên soạn. Việt Nam hiện đang là thành viên quan sát của Ban kỹ thuật này.