Đa dạng các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tăng năng suất, chất lượng hàng hóa

HV

Tính đến tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đã có 682 lượt doanh nghiệp tham gia Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-2020”, trong đó, có 507 doanh nghiệp được phê duyệt hỗ trợ với 507 đề án, tổng kinh phí hỗ trợ gần 21,7 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa
Nhiều doanh nghiệp tại Bà Rịa - Vũng Tàu đã được hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Theo Đại diện Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp (DN) nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-2020” có nhiều nội dung hỗ trợ phong phú, mức hỗ trợ linh hoạt đã giúp ích rất nhiều cho DN trong việc thay đổi công nghệ, cải thiện quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Tính đến tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 682 lượt DN tham gia chương trình trong đó, có 507 DN được phê duyệt hỗ trợ với 507 đề án, tổng kinh phí hỗ trợ gần 21,7 tỷ đồng.

Các DN được hỗ trợ thuộc 11 nhóm lĩnh vực như: Tư vấn, chứng nhận, giám sát các hệ thống quản lý, các công cụ cải tiến năng suất chất lượng; giải thưởng chất lượng Quốc gia; nhãn Bông sen xanh và logo Chương trình “Những địa chỉ tin cậy của du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” sản xuất sạch hơn, xử lý ô nhiễm môi trường; ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng; cải tiến toàn diện…

Tính đến tháng 9/2020, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có 682 lượt DN tham gia chương trình trong đó, có 507 DN được phê duyệt hỗ trợ với 507 đề án, tổng kinh phí hỗ trợ gần 21,7 tỷ đồng.

Có thể kể đến Công ty CP LDT (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) được hướng dẫn thực hiện 7 tiêu chí để tham gia giải thưởng chất lượng quốc gia gồm: vai trò của lãnh đạo; hoạch định chiến lược; định hướng vào khách hàng và thị trường; đo lường, phân tích và quản lý tri thức; quản lý, phát triển nguồn nhân lực; quản lý quá trình hoạt động; kết quả hoạt động. Nhờ thực hiện các tiêu chí trên, Công ty CP LDT (KCN Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu) đã có 2 năm liền đạt Giải thưởng chất lượng Quốc gia (năm 2018-2019)

Bên cạnh đó, Công ty CP LDT cũng được chương trình “Hỗ trợ DN nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá” trong việc duy trì tốt các hệ thống quản lý ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 17025:2005, ISO/IEC 17024:2008…

Hay bên cạnh đó là Công ty CP Wonav (phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) - DN khởi nghiệp được UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phê duyệt hỗ trợ 200 triệu đồng để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-2020. Với số tiền này, công ty đã nâng cấp ứng dụng phục vụ cho việc tìm kiếm thông tin về địa chỉ và quảng bá du lịch và giải pháp số hóa dữ liệu biển báo giao thông. Hiện nay các giải pháp công nghệ này của công ty đã mang lại cho người dùng cơ hội khám phá, tiếp cận thông tin trực quan trên nhiều phương diện.

Theo Sở Khoa học-Công nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-2020” đã giúp DN tăng cơ hội tiếp cận và áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, các hệ thống quản lý, mô hình, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Các DN có thể được tham gia cùng lúc nhiều nội dung trong chương trình và không giới hạn loại hình, nếu xét đủ điều kiện sẽ được hỗ trợ kinh phí trong khoảng từ 10% - 30% kinh phí thực hiện tùy theo nội dung đăng ký tham gia.

Ngoài các nội dung hỗ trợ về đào tạo, hệ thống quản lý ISO, công cụ cải tiến năng suất chất lượng, chứng nhận sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, giải pháp hữu ích, Chương trình còn hỗ trợ các nội dung với mức hỗ trợ kinh phí tương đối lớn: Các DN thực hiện đổi mới công nghệ, thiết bị được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng.

DN ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh được hỗ trợ tối đa 150 triệu đồng. DN ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng. DN sản xuất sạch hơn, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường được hỗ trợ đến 500 triệu đồng.