Đã huy động hơn 208 nghìn tỷ đồng trái phiếu chính phủ

Thùy Linh

Kho bạc Nhà nước (KBNN) sẽ bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước để tổ chức huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng phù hợp.

Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành đến ngày 31/7/2023 là 208.729 tỷ đồng.
Tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành đến ngày 31/7/2023 là 208.729 tỷ đồng.

Thời gian qua, KBNN đã bám sát diễn biến thị trường, tổ chức triển khai công tác huy động vốn theo kế hoạch Bộ Tài chính giao.

Theo thống kê, tổng khối lượng trái phiếu chính phủ phát hành đến ngày 31/7/2023 là 208.729 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch năm (400.000 tỷ đồng). Lãi suất phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 3,54%/năm; kỳ hạn phát hành trái phiếu chính phủ bình quân là 12,37 năm và thời gian đáo hạn bình quân của danh mục trái phiếu chính phủ là 9,21 năm.

KBNN cũng điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và của các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước đã được phê duyệt như: gửi có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi tại các ngân hàng thương mại; mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ; tạm ứng, vay ngân quỹ nhà nước cho ngân sách nhà nước theo quy định.

Song song với đó, KBNN cũng thực hiện quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý ngân quỹ; tiếp tục mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại. KBNN cũng duy trì hoạt động ổn định của các hệ thống thanh toán trong nội bộ hệ thống KBNN và thanh toán với các hệ thống ngân hàng đảm bảo thông suốt, kịp thời và an toàn.

Thời gian tới, KBNN sẽ tiếp tục điều hành ngân quỹ đảm bảo nhu cầu thanh toán, chi trả của ngân sách nhà nước và các đơn vị giao dịch với KBNN (nội tệ, ngoại tệ); triển khai các nghiệp vụ quản lý ngân quỹ nhà nước theo phương án điều hành ngân quỹ nhà nước quý III/2023 được Bộ Tài chính phê duyệt. Đồng thời, tiếp tục triển khai việc mở rộng phối hợp thu ngân sách nhà nước và thanh toán song phương điện tử với các ngân hàng thương mại theo quy định.

Đặc biệt, KBNN sẽ bám sát tình hình của thị trường, tình hình thu, chi ngân sách nhà nước để tổ chức huy động vốn trái phiếu chính phủ với khối lượng phù hợp đảm báo đáp ứng nhu cầu chi trả nợ gốc của ngân sách trung ương và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.