Đảng bộ Hải quan Bắc Thăng Long không ngừng nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn

Thu Hương

(Tài chính) Đảng bộ Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ, đây là đơn vị được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội.

Quang cảnh Đại hội.
Quang cảnh Đại hội.
Dưới sự điều hành của đoàn Chủ tịch, Đại hội đã tổng kết việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2010-2015; xác định mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020. Thảo luận tại Đại hội, các ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại Hội XII của Đảng và văn kiện của Đại hội Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020.

Đại hội Đảng bộ Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long lần thứ V nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức với chủ đề: “Tập trung năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng hình ảnh công chức Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác hiện đại hóa hải quan giai đoạn 2015-2010”, với phương châm chỉ đạo của Đại hội là “Đoàn kết- Dân chủ- Kỷ cương- Đổi mới”.

Bên cạnh đó, Đảng bộ Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng , ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cũng như tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ”. Đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ công chức đủ năng lực, phẩm chất chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Trong đó, Đảng Bộ đã xác định những giải pháp cụ thể như: nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, công tác kiểm tra, giám sát Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, phát huy vai trò dân chủ trong hoạt động của các tổ chức đoàn thể quần chúng; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Cùng với đó là nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn…

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội Nguyễn Văn Trường đánh giá cao công tác tổ chức Đại hội của Đảng bộ Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Đồng chí đánh giá, công tác tổ chức Đại hội tại Chi cục đã được thực hiện trang trọng, chu đáo, đúng yêu cầu hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, xứng đáng là Đại hội điểm để các Đảng bộ để các Chi bộ khác học tập, góp ý vào công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Cục trưởng Nguyễn Văn Trường nhấn mạnh: hoạt động của các Đảng bộ thuộc Cục Hải quan Hà Nội luôn cần phải gắn liền với thực tiễn hoạt động, cần chọn ra các vấn đề để triển khai, trong đó cần phải triển khai một số Nghị quyết chuyên đề gắn với hoạt động nghiệp vụ như chuyên đề về kiểm tra sau thông quan, tổ chức cán bộ, tăng cường và cải tiến công tác kiểm tra, giám sát.

Đặc biệt, trong công tác xây dựng Đảng các đơn vị cần phải tập trung xây dựng hình ảnh cán bộ công chức hải quan thủ đô, đặc biệt là các đảng viên có tác phong làm việc văn minh, lịch sự, chuẩn mực. Cùng với đó, đồng chí Bí thư, Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện nhiệm vụ chính trị trong môi trường điện tử cần tăng cường hơn nữa tính kỷ cương kỷ luật, chống phiền hà, sách nhiễu, giải quyết hài hòa giữa tạo thuận lợi cho DN và quản lý hải quan.

Trên tinh thần dân chủ và công khai, Đại hội đã tiến hành bầu cử và công bố kết quả BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 5 đồng chí; lấy phiếu bầu trực tiếp Bí thư và Phó Bí thư, bầu đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội. Đồng chí Bạch Nhật Quang – Chi cục trưởng được bầu làm Bí thư Đảng ủy Hải quan KCN Bắc Thăng Long, nhiệm kỳ 2015-2020.

Sau quá trình làm việc nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hải quan Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đã thành công tốt đẹp, xứng đáng là đại hội điểm để các Đảng bộ, Chi bộ thuộc Đảng bộ Cục tiến hành học tập, rút kinh nghiệm nhằm tổ chức thành công Đại hội trong thời gian tới./.