Dành 200 - 300 tỉ đồng từ ngân sách cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch

PV.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch ngay trong tháng 9/2016.

Du khách quốc tế đến du lịch Hội An. Nguồn: internet
Du khách quốc tế đến du lịch Hội An. Nguồn: internet

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, đầu tư phát triển sản phẩm, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực xây dựng thể chế trong ngành Du lịch...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Quỹ ngay trong tháng 9/2016.

Nguồn hình thành Quỹ bao gồm: một phần nguồn thu lệ phí thị thực nhập cảnh, phí tham quan du lịch; Đóng góp của các doanh nghiệp du lịch, các chủ thể hưởng lợi từ du lịch, tổ chức, cá nhân và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Dự kiến, ngân sách nhà nước cấp khoản kinh phí ban đầu cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch khoảng 200 - 300 tỉ đồng.

Việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch được kỳ vọng sẽ góp phần hiện thực hoá mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và đóng góp xứng đáng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.