Thanh tra 19 dự án du lịch ven biển

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất tại khu vực biển trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung thanh tra xoay quanh hoạt động chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, môi trường. Nguồn: Internet
Nội dung thanh tra xoay quanh hoạt động chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, môi trường. Nguồn: Internet

Theo đó, trong thời gian 45 ngày làm việc, kể từ thời điểm công bố quyết định thanh tra, Thanh tra Bộ TN-MT sẽ làm việc với chủ đầu tư 19 dự án du lịch ven biển và UBND tỉnh, Sở TN-MT, Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

Được biết, nội dung thanh tra xoay quanh hoạt động chấp hành quy định của pháp luật về đất đai, môi trường đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất ven biển như: công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quy trình thu hồi, giao đất, cho thuê đất; bồi thường GPMB;

Chấp hành pháp luật đất đai trong quá trình sử dụng; công tác thẩm định, đánh giá tác động mội trường; quản lý và báo cáo định kỳ chất thải nguy hại; quy hoạch khai thác, trình tự thủ tục cấp giấy phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; quy hoạch, kế hoạch sử dụng biển và hải đảo; quy trình giao, gia hạn, thu hồi các dự án ven biển...

Mục tiêu của đợt thanh tra là nhằm đánh giá đúng thực trạng chấp hành pháp luật về tài nguyên và môi trường đối với các dự án được giao đất, cho thuê đất thuộc khu vực biển, tình hình khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh những vi phạm pháp luật trong công tác giao quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển.