Quyết định số 2204/QĐ-BTC:

Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của ngành Tài chính


Ngày 21/11/2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 2204/QĐ-BTC kèm theo danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngành Tài chính sẽ triển khai trong giai đoạn 2018-2019.

Quyết định kèm theo 2 phụ lục, gồm 195 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngành Tài chính xây dựng mới trong giai đoạn 2018-2019 và 93 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ngành Tài chính nâng cấp từ mức độ 3 trong giai đoạn 2018-2019...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Mời Quý độc giả xem nội dung cụ thể tại đây: Quyết định số 2204/QĐ-BTC.