Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền:

Đào tạo về đầu tư chỉ số (ETF)

pv.

(Tài chính) Ngày 14/6/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã tổ chức hội thảo đào tạo ETF (đầu tư chỉ số) dành cho các nhà báo. Hội thảo đã giới thiệu những thông tin cơ bản về ETF, tổng quan sản phẩm ETF, ETF trên thế giới và vai trò đối với thị trường Việt Nam, những quy định hiện hành về ETF và kế hoạch triển khai thị trường ETF tại HNX.

Hội thảo đào tạo kiến thức về ETF cho các nhà báo đã thu hút sự tham gia của hơn 30 nhà báo thuộc lính vực tài chính - chứng khoán với nhiều câu hỏi thú vị về ETF đã được đại diện HNX trả lời. Nguồn: financePlus.vn
Hội thảo đào tạo kiến thức về ETF cho các nhà báo đã thu hút sự tham gia của hơn 30 nhà báo thuộc lính vực tài chính - chứng khoán với nhiều câu hỏi thú vị về ETF đã được đại diện HNX trả lời. Nguồn: financePlus.vn

- Chương trình hội thảo đào tạo ETF dành cho nhà báo lần này là buổi tiếp cận đầu tiên trong chuỗi các chương trình truyền thông ETF của HNX. Các nội dung của hội thảo đã thu hút sự quan tâm của rất nhiều nhà báo, nhất là các vấn đề về cơ chế hoạt động, cách thức giao dịch, hàng hóa và cách thức tạo hàng, cơ chế giám sát thị trường, các quyền lợi của nhà đầu tư khi sở hữu chứng chỉ ETF…

Về việc triển khai ETF của HNX, bà Nguyễn Thị Hoàng Lan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc HNX cho biết đến thời điểm này, HNX đã sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho việc giao dịch ETF. Hiện đã có một công ty quản lý quỹ nộp hồ sơ cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ ETF mô phỏng theo chỉ số HNX30. Dự kiến, cuối quý III, đầu quý IV/2014, sẽ có chứng chỉ quỹ ETF đầu tiên được niêm yết trên sàn Hà Nội sau khi được cơ quan quản lý cấp phép. HNX cũng sẽ tiếp tục nghiên cứu và phát triển các bộ chỉ số đa dạng để các công ty quản lý quỹ có thể lựa chọn và xây dựng các sản phẩm ETF.

Từ kinh nghiệm của các thị trường chứng khoán trên thế giới cho thấy công tác truyền thông đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển thị trường sản phẩm ETF. Bởi vậy, việc triển khai kế hoạch tuyên truyền, đào tạo về sản phẩm ETF là một trong những hoạt động quan trọng mà HNX đặt lên hàng đầu trước khi chính thức triển khai. Trong thời gian tới, HNX sẽ phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức các chương trình đạo ETF cho các nhóm đối tượng công chúng khác nhau.

Tại thị trường chứng khoán Việt Nam, việc phát triển sản phẩm ETF là phù hợp định hướng Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2011-2020, và là một trong những công cụ để thực hiện giải pháp tái cấu trúc hàng hóa thị trường, tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư theo Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán, hướng tới mục tiêu phát triển thị trường ổn định, bền vững, tạo nền tảng hội nhập quốc tế.

Quỹ ETF là quỹ đầu tư cho phép nhà đầu tư nắm giữ danh mục chứng khoán cơ cấu gồm các chứng khoán mô phỏng biến động của chỉ số tham chiếu và được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Quỹ ETF có tính minh bạch cao, đa dạng hóa danh mục đầu tư, linh hoạt trong giao dịch, chi phí quản lý thấp. Tại một số thị trường chứng khoán lớn như Hồng Kông, Nhật Bản, ETF đã từng được sử dụng làm công cụ thoát khỏi khủng hoảng.