Đảng bộ Cục Hải quan TP. Hà Nội:

Đạt được nhiều kết quả trong “Năm Kỷ cương hành chính”

Nguyễn Phương Trung - Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy , Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội

(Tài chính) Nhận thức việc thực hiện tốt kỷ cương hành chính sẽ giúp cải thiện chất lượng hoạt động của cơ quan cũng như nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã chỉ đạo chính quyền triển khai nghiêm túc Chỉ thị 01/CT-UBND về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” của UBND TP. Hà Nội.

Cục Hải quan Hà Nội đã thay đổi hình thức đối thoại, tăng cường trao đổi, phổ biến chính sách pháp luật mới. Nguồn: internet
Cục Hải quan Hà Nội đã thay đổi hình thức đối thoại, tăng cường trao đổi, phổ biến chính sách pháp luật mới. Nguồn: internet
Từ nhận thức đến tổ chức thực hiện

Trên thực tế, việc đổi mới hình ảnh của cán bộ, công chức thân thiện, tôn trọng khách hàng từ lâu đã là một trong những mục tiêu mà Tổng cục Hải quan nói chung và Cục Hải quan TP. Hà Nội nói riêng hướng tới. Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội nhận thức rõ, việc tự chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật (từ kỷ cương kỷ luật trong chỉ đạo, điều hành đến kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện chuyên môn nghiệp vụ; kỷ cương, kỷ luật trong thực hiện nội quy, quy chế cơ quan) là nhân tố cốt lõi để các mặt công tác trong toàn Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ cả về chính trị lẫn chuyên môn.

Nhận thức đó lại càng trở nên thiết thực và có điều kiện trở thành hành động cụ thể hơn tại Cục Hải quan TP. Hà Nội sau Chỉ thị 03-CT/ TW của Bộ Chính trị và kế hoạch số 20-KH/ TU của Thành ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đặc biệt là sau Chỉ thị số 01- CT/UBND về việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”. Theo đó, việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ công chức Hải quan Thủ đô kỷ cương, liêm chính gắn với việc thực hiện “Năm kỷ cương hành chính” của TP. Hà Nội đã trở thành một trong mười mục tiêu chất lượng mà Đảng bộ, lãnh đạo Cục đặt ra để từng đảng viên, cán bộ, công chức thống nhất thực hiện, hướng tới đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu cấp trên giao cũng như chỉ tiêu đơn vị đã đề ra.

Với tinh thần quyết tâm, trong năm 2013, Đảng ủy Cục Hải quan TP. Hà Nội đã tổ chức triển khai nội dung học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, đảng viên. Đồng thời, Đảng ủy Cục cũng chỉ đạo Lãnh đạo Cục ban hành công văn chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật hành chính trong thi hành công vụ; Trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch năm kỷ cương hành chính ở các đơn vị trực thuộc theo chức năng nhiệm vụ được giao; Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng Quy chế làm việc của các đơn vị và các lĩnh vực, cụ thể: Ban hành Quy chế về công tác văn thư lưu trữ, Ban hành Quy chế thực hiện thủ tục hành chính một cửa, Quy chế sử dụng trang thiết bị chuyên dùng của Hải quan…

Dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng ủy Cục, các Đảng ủy cơ sở mỗi quý đã tổ chức sinh hoạt chính trị theo nội dung các chuyên đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (Chuyên đề “Sửa đổi lối làm việc” - Xác định đây là “sợi chỉ đỏ” xuyên suốt quá trình hoạt động của Cục Hải quan TP. Hà Nội); Tăng cường kỷ cương kỷ luật hành chính khi thi hành công vụ (Chấp hành giờ giấc, trang phục làm việc và quy tắc ứng xử); Nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Bên cạnh đó, được sự chỉ đạo, đồng ý của Đảng ủy Cục, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cũng đã tổ chức các hội nghị chuyên đề thảo luận trực tiếp về việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và quy tắc ứng xử thông qua các tình huống cụ thể để các cán bộ, công chức trao đổi ý kiến, rút ra bài học kinh nghiệm…

Ghi nhận những thành công

Một trong những điểm sáng của Đảng bộ Cục trong năm 2013 đã ban hành Quy chế hoạt động của Đảng bộ Cục Hải quan Hà Nội, để làm tài liệu hướng dẫn hoạt động thống nhất, đồng bộ, xuyên suốt đối với các cấp ủy và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ. Quy chế hoạt động nêu rõ các nhiệm vụ và quyền hạn của Đảng ủy Cục, của các ban chuyên trách, các tổ chức Đảng cơ sở.

Năm 2013 và trong nhiều năm, Cục Hải quan TP. Hà Nội được Lãnh đạo TP. Hà Nội công nhận là đơn vị đi đầu trong công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quy trình thủ tục hải quan, quản lý hành chính và quản lý điều hành nhằm nâng cao năng lực quản lý hải quan, phục vụ có hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng Thủ đô. Công tác giải quyết thủ tục hành chính qua bộ phận tiếp nhận và trả hồ sơ theo cơ chế một cửa được thực hiện đúng quy định, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực và nhận được rất nhiều sự chia sẻ từ phía người dân, doanh nghiệp.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong thời kỳ kinh tế khó khăn, cán bộ công chức Hải quan Hà Nội cũng đã thay đổi hình thức đối thoại, tăng cường trao đổi, phổ biến chính sách pháp luật mới có quy định liên quan đến thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu và giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện. Từ cách đổi mới trong việc tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, mối quan hệ hợp tác giữa hải quan và doanh nghiệp đã ngày càng phát huy hiệu quả.

Song song với đó, Đảng bộ, lãnh đạo Cục quán triệt thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong mọi hoạt động khẳng định một vấn đề có tính nguyên tắc và lý luận đó là: làm việc trong môi trường ứng dụng khoa học kỹ thuật đòi hỏi giữ vững kỷ cương kỷ luật mới dẫn đến thành công. Điều này không những đã giúp cho cán bộ công chức hải quan Thủ đô tạo dựng được hình ảnh tốt, mà còn đạt được nhiều kết quả tích cực trên mọi mặt trọng tâm.

Năm 2013, Cục Hải quan Hà Nội đã làm thủ tục cho hàng hóa có tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 23,58 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2012; Trong khó khăn chung, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 của Cục đạt gần 14.223 tỷ đồng, đạt 89,6% so với dự toán và tăng 11,6% so với năm 2012; Trong công tác quản lý nợ thuế và thu hồi đọng nợ, nợ thuế quá hạn của các doanh nghiệp, đến hết năm 2013, Cục đã thu hồi được 574,82 tỷ đồng, tăng 60,7% so với năm 2012; Công tác kiểm tra sau thông quan trong năm 2013 đã đạt 137,8% kế hoạch được giao, tương đương đã kiểm tra sau thông quan đối với 204 doanh nghiệp...

Tiếp tục phát huy các thành quả đã đạt được, năm 2014, Đảng ủy, lãnh đạo Cục Hải quan TP. Hà Nội tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật là một trong những mục tiêu chất lượng của Cục với khẩu hiệu “Đoàn kết - Kỷ cương - Phát triển”, lồng ghép thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng của ngành Hải quan với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bài đăng trên Thông tin Công tác Đảng số 2-2014