DATC: 6 tháng đầu năm xử lý trên 2.000 tỷ đồng nợ phải thu

PV.

Xác định nhiệm vụ năm 2017 đặt ra là hết sức nặng nề trong bối cảnh nền kinh tế còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp đang được triển khai quyết liệt, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đang kỳ vọng sẽ về đích thành công...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của DATC, trong những tháng đầu năm 2017, Công ty đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nhằm mang lại hiệu quả các nhất trong hoạt động kinh doanh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch của năm đã đặt ra.

Chỉ tính riêng doanh số mua nợ và tài sản trong 6 tháng đầu năm 2017, Công ty đạt hơn 898 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ; Tổng doanh thu đạt gần 806,5 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp được hỗ trợ xử lý nợ và tài sản tồn đọng là 23 DN. Số lượng doanh nghiệp thoái vốn là 3 doanh nghiệp. Lợi nhuận ước thực hiện 160 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DATC đã mua để xử lý 2.071,211 tỷ đồng nợ phải thu của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Kết quả này mang lại từ việc Công ty đã tăng cường tập trung rà soát lại các phương án mua bán nợ đang xử lý dở dang, đồng thời đẩy mạnh đàm phán mua nợ đối với các tổ chức tín dụng, DN để triển khai các phương án mua bán nợ mới.

Cùng với đó, DATC tăng cường hoạt động thu nợ, xử lý nợ đối với các DN đã mua nợ, thực hiện các giải pháp hiệu quả trong xử lý tài sản đảm bảo để thu nợ, kể cả việc phối hợp với tòa án để theo sát và đẩy nhanh tiến độ xét xử đối với các DN đã khởi kiện. Theo đó, kết quả mang lại là doanh thu từ hoạt động mua bán nợ gần 674 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2016. 

Trong hoạt động tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản loại trừ, Công ty tiếp tục phối hợp với Ban đổi mới DN thuộc các bộ, ngành, địa phương và các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để chủ động tổ chức tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ khỏi giá trị DN. Kết quả là, trong 6 tháng đầu năm công ty đã thực hiện tiếp nhận nợ và tài sản loại trừ tại 17 DN, giá trị tiếp nhận 11,877 tỷ đồng. 

Cùng với các hoạt động trên, trong những tháng đầu năm, Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu chuyển 1 DN thành công ty cổ phần và đầu tư thông qua hình thức chuyển nợ thành vốn góp gần 120 tỷ đồng.

Mặt khác, DATC còn tập trung rà soát các khoản vốn góp thông qua hoạt động tái cơ cấu DN 100% vốn nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi sở hữu và các DN khác có vốn góp của công ty để thoái vốn theo quy định của Bộ Tài chính. Kết quả, DATC đã thoái vốn thu hồi gần 42 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch về doanh thu trong những tháng đầu năm 2017.  

Song song với những hoạt động để mang lại các kết quả khả quan trên, DATC đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao về xử lý nợ, tái cơ cấu Tổng công ty Tàu thủy Việt Nam (SBIC) và Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), Công ty Thực phẩm miền Bắc thuộc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Tổng công ty Haprosimex…

Với những kết quả khả quan trên là cơ sở nền tảng quan trọng để DATC vững tin vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đặt ra trong năm 2017.