DATC: Tạo sức bật, chinh phục tầm cao mới


Năm 2021, vượt qua thử thách, Việt Nam thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”, tăng trưởng GDP đạt 2,58%, thuộc nhóm các nước tăng trưởng cao trên thế giới. Đây là nền tảng quan trọng đưa đất nước vững tin bước vào năm mới. Trong bối cảnh đó, DATC ghi nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định “sức bật” của tuổi 18.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Giấy chứng nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trao Giấy chứng nhận ủng hộ Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 cho Tổng Giám đốc DATC Phạm Mạnh Thường.

“Sức bật” tuổi 18

Năm 2021, ghi dấu mốc Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) tròn 18 tuổi. Trong hành trình 18 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, DATC đã hoàn thành sứ mệnh, xây dựng nền móng vững chắc để chinh phục tầm cao mới trong bối cảnh mới.

Dấu ấn của tuổi 18 được DATC khắc ghi trong năm 2021 bằng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” là đã đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch; hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch được giao và đơn vị đề ra. Trong năm qua, trên cả hai “mặt trận” là phòng chống dịch và thực hiện nhiệm vụ chính trị, DATC đều chủ động, linh hoạt, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để mang lại kết quả cao nhất.

Trong công tác phòng chống dịch, ngay khi bùng phát dịch bệnh, DATC đã ban hành Kế hoạch và triển khai phong trào thi đua đặc biệt, điển hình như: “DATC đoàn kết, thi đua chung sức đồng lòng phòng chống dịch COVID-19”; Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử trí khi có trường hợp F0”; “Đại gia đình DATC sát cánh bên nhau quyết tâm chiến thắng đại dịch”; Đặc biệt, trong bối cảnh đại dịch căng thẳng, Tổng giám đốc DATC đã có Tâm thư giữa toàn thể cán bộ, nhân viên để kịp thời động viên, tiếp thêm tinh thần đoàn kết, quyết tâm vượt qua khó khăn cho cán bộ nhân viên toàn Công ty. Theo đó, năm 2021, DATC đã vượt qua đại dịch an toàn.

Song hành với nhiệm vụ trên, năm qua, DATC cũng đã khẳng định tinh thần nỗ lực, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị bằng những kết quả thiết thực.  Năm 2021, DATC hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Bộ Tài chính giao, trong đó: Doanh số mua nợ đạt khoảng 1.750 tỷ đồng; Tổng doanh thu đạt 1.450 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch kinh doanh được Bộ Tài chính phê duyệt; Lợi nhuận trước thuế khoảng 215 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Nộp ngân sách nhà nước khoảng 159 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; Doanh số thu hồi nợ và tài sản đạt 1.600 tỷ đồng.

Bên cạnh những con số “biết nói” trên, công tác xây dựng cơ chế chính sách trong năm qua cũng được DATC đẩy mạnh thực hiện để mang lại những kết quả tích cực. Theo đó, trong năm 2021, DATC đã tập trung phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành xây dựng và trình Bộ Tài chính ban hành: Thông tư số 42/2021/TT-BTC ngày 04/6/2021 Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của DATC; Thông tư số 62/TT-BTC ngày 29/7/2021 về ban hành Quy chế tài chính của DATC; Hướng dẫn thoái vốn kèm nợ phải thu tại DATC (Công văn số 9928/BTC-TCDN ngày 30/8/2021).

Đồng thời, DATC ban hành các quy trình, quy chế nội bộ: Quy chế đánh giá cán bộ và thi đua khen thưởng trong Công ty, Quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp trong Công ty, Quy chế tuyển dụng lao động, Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, người lao động, Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô, Quy chế trang phục làm việc, Quy chế chi hoa hồng môi giới, Quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty, Quy chế về hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn... DATC đã ban hành sổ tay về tham gia đấu giá mua nợ, tài sản của các ngân hàng thương mại; Nghiên cứu xây dựng cơ chế thí điểm phương án mua DN gắn với mua, xử lý nợ để tái cơ cấu DN.

Không dừng lại ở đó, DATC tiếp tục phối hợp với Cục Tài chính doanh nghiệp xây dựng: Dự thảo Thông tư hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu DNNN, đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Dự thảo sửa đổi Thông tư số 50/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019 về việc hướng dẫn bán đấu giá lô cổ phần kèm nợ phải thu của DNNN có chức năng mua, bán, xử lý nợ. Đặc biệt, DATC đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo tái cơ cấu SBIC, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải về việc đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao liên quan đến tái cơ cấu nợ SBIC đến 31/12/2020 và kiến nghị của DATC.

Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mới

Trong hành trình 18 năm với sứ mệnh là công cụ của Chính phủ, DATC đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo mục tiêu thành lập và được Đảng, Nhà nước cùng cộng đồng DN ghi nhận. Với vị thế pháp lý mới tại Nghị định số 129/2020/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của DATC; các thông tư quy định về điều lệ hoạt động, quy chế tài chính đã được ban hành cùng các quy định đang dần được hoàn thiện, chắc chắn là động lực để DATC phát triển mạnh mẽ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

DATC tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu tham gia hỗ trợ công cuộc cổ phần hóa DN nhà nước, xử lý nợ, tái cơ cấu DN trong nền kinh tế. Từ đó tiếp tục mở ra một giai đoạn mới với tầm nhìn, định hướng phát triển phù hợp bối cảnh và yêu cầu của Chính phủ đối với DATC.

Năm 2022, DATC phấn đấu tổng doanh thu đạt 1.450 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch năm 2021 được Bộ Tài chính giao, tăng 11,5% so với kế hoạch đăng ký với Bộ Tài chính; Lợi nhuận trước thuế đạt 170 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 124 tỷ đồng... Cùng với đó, DATC đẩy mạnh thực hiện tiếp nhận xử lý nợ và tài sản loại trừ theo chức năng và nhiệm vụ và phù hợp với tiến độ cổ phần hóa các DN; tăng cường xử lý nợ và tài sản loại trừ của các DN đã tiếp nhận trước năm 2022; Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến tái cơ cấu SBIC, Vinalines và các DN thành viên; đồng thời xử lý nợ, tái cơ cấu các DN khó khăn thuộc ngành Công Thương theo chỉ đạo của Chính phủ...

Nhìn lại chặng đường 18 năm xây dựng và phát triển, trong đó, đặc biệt là 1 năm vượt khó 2021, DATC đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Chính phủ, Bộ Tài chính giao. Đây là nền tảng để DATC vững tin thực hiện các nhiệm vụ mới trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

(*) Ngọc Thanh/Bài đăng trên Tạp chí Tài chính kỳ 1+2 tháng 02/2022