Đầu tư trong và ngoài nước 5 tháng đầu năm 2015

Theo gso.gov.vn

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5/2015 ước tính đạt 18.100 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 3579 tỷ đồng; vốn địa phương 14.521 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 71,4 nghìn tỷ đồng, bằng 35,2% kế hoạch năm và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2014, gồm có:

- Vốn trung ương quản lý đạt 13.634 tỷ đồng, bằng 33,5% kế hoạch năm và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 2403 tỷ đồng, bằng 35% và tăng 11,2%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 946 tỷ đồng, bằng 33,1% và giảm 2,5%; Bộ Y tế 541 tỷ đồng, bằng 34,2% và tăng 72,3%; Bộ Xây dựng 530 tỷ đồng, bằng 34,2% và tăng 1,9%; Bộ Giáo dục và Đào tạo 251 tỷ đồng, bằng 29,4% và tăng 9,9%; Bộ Tài nguyên và Môi trường 229 tỷ đồng, bằng 33,4% và tăng 0,2%; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 185 tỷ đồng, bằng 31,6% và tăng 9,8%; Bộ Công Thương 127 tỷ đồng, bằng 29,5% và tăng 10,5%; Bộ Khoa học và Công nghệ 107 tỷ đồng, bằng 36,2% và tăng 7%; Bộ Thông tin và Truyền thông 71 tỷ đồng, bằng 39,3% và giảm 0,3%.

- Vốn địa phương quản lý đạt 57.785 tỷ đồng, bằng 35,7% kế hoạch năm và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 40.696 tỷ đồng, bằng 33,9% và tăng 7,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 13.845 tỷ đồng, bằng 39% và tăng 2,3%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 3244 tỷ đồng, bằng 48,8% và giảm 1,7%. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước của một số địa phương như sau: Hà Nội đạt 7705 tỷ đồng, bằng 38,2% kế hoạch năm và giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước; thành phố Hồ Chí Minh đạt 5870 tỷ đồng, bằng 30,4% và tăng 8,2%; Nghệ An 1873 tỷ đồng, bằng 49,2% và tăng 5,3%; Bà Rịa - Vũng Tàu 1825 tỷ đồng, bằng 34,4% và tăng 14,4%; Kiên Giang 1563 tỷ đồng, bằng 47% và tăng 35,3%; Quảng Ninh 1504 tỷ đồng, bằng 21,2% và tăng 34,5%; Thanh Hóa 1499 tỷ đồng, bằng 44,2% và tăng 3,4%.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/5/2015 thu hút 592 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 2956,8 triệu USD, tăng 18,4% về số dự án và giảm 19,4% về số vốn so với cùng kỳ năm 2014. Đồng thời có 210 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với 1340,8 triệu USD. Như vậy tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt 4297,6 triệu USD, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2014. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 5 tháng đầu năm ước tính đạt 4950 triệu USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 5 tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút đầu tư nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 3155,3 triệu USD, chiếm 73,4% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt 461,5 triệu USD, chiếm 10,7%; các ngành còn lại đạt 680,8 triệu USD, chiếm 15,9%.

Cả nước có 38 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép mới trong 5 tháng qua, trong đó Đồng Nai có số vốn đăng ký lớn nhất với 817,8 triệu USD, chiếm 27,7% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là thành phố Hồ Chí Minh 633,4 triệu USD, chiếm 21,4%; Vĩnh Phúc 177,4 triệu USD, chiếm 6%; Hà Nam 136,4 triệu USD, chiếm 4,6%; Trà Vinh 120 triệu USD, chiếm 4,1%.

Trong số 46 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư cấp mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm, Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 755,9 triệu USD, chiếm 25,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Thổ Nhĩ Kỳ đạt 660,3 triệu USD, chiếm 22,3%; Quần đảo Virgin thuộc Anh đạt 441,8 triệu USD, chiếm 14,9%; Nhật Bản đạt 230,3 triệu USD, chiếm 7,8%; Xin-ga-po đạt 152,4 triệu USD, chiếm 5,2%; Đặc khu Hành chính Hồng Công (TQ) đạt 129,2 triệu USD, chiếm 4,4%; Đài Loan đạt 114,4 triệu USD, chiếm 3,9%.