Đẩy mạnh cổ phần hóa là cơ sở hoàn thành tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vào năm 2015

Theo daibieunhandan.vn

(Tài chính) Tại Hội nghị Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) Khối DN Trung ương đến năm 2015, Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương cho rằng, nếu các DN thuộc Khối DNTrung ương đẩy mạnh công tác cổ phần hóa thì cơ bản sẽ hoàn thành công tác tái cơ cấu DNNN theo đúng kế hoạch.

DNNN nếu không kịp thời tái cơ cấu có thể sẽ bị "thua". Nguồn: vinacomin.vn
DNNN nếu không kịp thời tái cơ cấu có thể sẽ bị "thua". Nguồn: vinacomin.vn
Khối DN Trung ương hiện có 32 tập đoàn, tổng công ty và ngân hàng. Trong giai đoạn 2011 - 2015 có 28 đơn vị thuộc đối tượng cần xây dựng đề án tái cơ cấu. Đến nay toàn bộ 28 đơn vị trong diện xây dựng đề tái cơ cấu đều đã hoàn thành xây dựng đề án, trong đó có 24 đơn vị đã được phê duyệt đề án tái cơ cấu (18 đề án do Thủ tướng phê duyệt và 06 đề án do các bộ chủ quản phê duyệt); 4 đơn vị đã trình đề án, đang tiếp thu, hoàn thiện và chờ được phê duyệt. Theo đề án, tất cả 24 đơn vị được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con, trong đó có 15 công ty mẹ Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ và 9 công ty mẹ cần tiến hành cổ phần hóa. 

Chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình cổ phần hóa, tái cơ cấu thời gian qua, Phó tổng giám đốc Ngân hàng đầu tư và phát triển (BIDV) Trần Phương cho biết, nhờ vào việc phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) thành công và trở thành công ty đại chúng từ cuối năm 2011, BIDV đã chủ động xây dựng phương án tái cấu trúc trên cơ sở Đề án tái cấu trúc các tổ chức tín dụng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh từ ngày 24/1/2014 đã làm tăng tính minh bạch của BIDV trên thị trường, đồng thời tạo khả năng huy động vốn từ các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước trong giai đoạn 2014 - 2015. 

Tuy nhiên, sự chủ động của DN cũng không phải lúc nào cũng đem lại kết quả như mong muốn. Theo Tổng giám đốc Vietnam Airlines Phạm Ngọc Minh, để có thể đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa trong điều kiện khá đặc thù của lĩnh vực hàng không, Vietnam Aillines đã phải xin Chính phủ cho cơ chế thuê đối tác nước ngoài để xác định giá trị DN. Đến nay, DN đang tiến tới IPO vào quý II/2014 theo sự phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và đẩy nhanh việc hoàn thành cổ phần hóa toàn bộ tổng công ty vào tháng 9/2014. Tuy nhiên, tiến độ này còn bị phụ thuộc vào những yếu tố khác.

Theo Bí thư Đảng ủy khối DN Trung ương Bùi Văn Cường, việc cổ phần hóa một số tập đoàn, DNNN thời gian qua chưa đạt yêu cầu còn do những yếu tố khách quan bên cạnh những tồn tại của DN. Một là một số các thể chế, quy định ban hành còn chậm. Hai là vấn đề xác định giá trị tài sản trong quá trình cổ phần hóa, thoái vốn. Ba là sự chỉ đạo, quyết tâm chính trị của cấp ủy cũng như lãnh đạo các đơn vị được cổ phần hóa. 

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Đức Kiên cho rằng, việc cổ phần hóa thành công của gần 100 DNNN thời gian qua đã khẳng định về cơ bản khung khổ chính sách pháp luật cho công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa DNNN đã đồng bộ. Tuy nhiên, để triển khai đúng, trúng đối với từng DN cụ thể là vấn đề của con người, của trách nhiệm người lãnh đạo DN.

Theo ông Nguyễn Đức Kiên, hiện nay các văn bản pháp quy mới xây dựng ở mức độ chung cho toàn bộ 63 tỉnh thành và 23 bộ. nhưng ở mỗi DN đều có đặc thù riêng, đòi hỏi tinh thần sáng tạo và chịu trách nhiệm của đội ngũ càn bộ chủ chốt. Không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp gặp mặt các DN ngày 18/2 đã nói rõ nếu người được giao nhiệm vụ quản lý DN, điều hành DN mà không thực hiện được công tác cổ phần hóa thì phải thay thế. Đây là yếu tố con người. Từng cá nhân được giao nhiệm vụ ở các tập đoàn, tổng công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về vấn đề này. 

Ngay tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn mạnh, nếu các DNNN không tái cơ cấu, không kịp thời tái cơ cấu có thể sẽ bị thua. Các tập đoàn, tổng công ty cần coi tái cơ cấu nguồn nhân lực, lao động, đặc biệt là kiện toàn lại đội ngũ lãnh đạo, bộ máy quản lý. Đặc biệt, lựa chọn đội ngũ cán bộ đúng và trúng có năng lực chuyên môn và phẩm chất tốt, đóng vai trò quyết định tới thành công của DNNN.