Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sắp xếp xe và lái xe công

PV.

Sau khi thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công với một số chức danh lãnh đạo thuộc Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ nghiêm túc thực hiện Quyết định 1997/QĐ-BTC về quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô chức danh và định kỳ hàng tháng báo cáo Bộ.

Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sắp xếp xe và lái xe công.
Bộ Tài chính tiếp tục rà soát, sắp xếp xe và lái xe công.

Theo đó, các đơn vị được giao gồm: Văn phòng Bộ Tài chính tại Hà Nội, Đại diện Văn phòng Bộ Tài chính tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các Cục thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị trên khẩn trương thực hiện rà soát số lượng xe, lái xe chung và lái xe phục vụ riêng các Thứ trưởng, lãnh đạo Cục thuộc Bộ. Trong đó, phải kê khai rõ thông tin cá nhân của lái xe, loại hợp đồng lao động, biển số đăng ký xe và báo cáo Bộ trước ngày 10/10/2016.

Trên cơ sở đó, xây dựng phương án tổ chức, sắp xếp và xử lý số lượng xe công cũng như số lượng lái xe hiện có theo nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, Bộ Tài chính sẽ điều chỉnh theo hướng cắt giảm dần số lượng lái xe hiện có; sắp xếp, điều động từ nơi thừa sang nơi thiếu, điều chuyển dần lái xe phục vụ chức danh đã được khoán sang phục vụ lái xe công tác chung các cơ quan Bộ hoặc bố trí làm công việc khác phù hợp.

Cục Kế hoạch tài chính được giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ cũng như các đơn vị liên quan theo dõi thực hiện việc khoán kinh phí sử dụng xe công. Qua đó, đánh giá hiệu quả thực tế của quy định này.

Từ đó, tham mưu, đề xuất mở rộng phạm vi, đối tượng áp dụng khoán kinh phí sử dụng xe ô tô cũng như các giải pháp để triển khai thực hiện quy định này nhằm đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả hơn nữa.

Trước đó, ngày 16/9/2016, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã ban hành Quyết định 1997/QĐ-BTC quy định chế độ khoán kinh phí sử dụng xe ô tô công đối với các chức danh Thứ trưởng Bộ Tài chính, chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ 1,25 (Tổng cục trưởng và tương đương) thuộc Bộ Tài chính.

Đó là bước đi tiên phong của Bộ Tài chính trong việc thí điểm thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe công và được dư luận ủng hộ, đánh giá cao, không chỉ tiết kiệm ngân sách, mà còn làm tăng hiệu quả sử dụng xe công cũng như tăng trách nhiệm cho cán bộ khi sử dụng xe công.