Đẩy mạnh phát triển thị trường và nâng cao chất lượng dịch vụ bảo hiểm

Minh Khôi

Đây là một trong những nhiệm vụ của Bộ Tài chính đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo đó, để thực hiện tốt nhiệm vụ này, Bộ Tài chính có cơ chế chính sách khuyến khích các sản phẩm có ý nghĩa cộng đồng và an sinh xã hội như bảo hiểm vi mô, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm hưu trí. Đa dạng hóa và phát triển các sản phẩm phù hợp với xu thế kinh doanh gắn liền với cách mạng công nghệ 4.0.

Đánh giá lại một cách tổng thể các cam kết trong các Hiệp định thương mại vừa kết thúc đàm phán, đặc biệt là Hiệp định thương mại Việt Nam EU, TPP nhằm phục vụ cho công tác xây dựng Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm dự kiến trình các cơ quan có thầm quyền xem xét năm 2020; Tiếp tục phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế chuẩn bị các phương án tham gia trong lĩnh vực bảo hiểm đối với các Hiệp định hiện đang trong quá trình đàm phán.

Bên cạnh đó, tăng cường hợp tác với ngân hàng Thế giới WB, ADB, cơ quan quản lý bảo hiểm các nước để tận dụng nguồn hỗ trợ kỹ thuật, kinh nghiệm triển khai chương trình hỗ trợ kỹ thuật tổng thể cho lĩnh vực bảo hiểm.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, thị trường bảo hiểm Việt Nam tiếp tục gặt hái được nhiều kết quả tốt. Cụ thể, số liệu của Cục Quản lý Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho thấy, tổng tài sản toàn thị trường ước đạt ước 423.423 tỷ đồng (tăng 19,01% so với cùng kỳ năm trước). Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 263.996 tỷ đồng, tăng 16,08% so với cùng kỳ năm trước; Tổng doanh thu bảo hiểm ước đạt 71.147 tỷ đồng, tăng 24,35% so với cùng kỳ năm trước; Tổng nguồn vốn chủ sở hữu ước đạt 91.456 tỷ đồng, tăng 28,80% so với cùng kỳ năm trước...

Thống kê cũng cho thấy, chi trả quyền lợi bảo hiểm toàn thị trường trong 6 tháng ước đạt 18.653 tỷ đồng, tăng 19,61% so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 342.869 tỷ đồng, tăng 26,17% so với cùng kỳ năm trước...