Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh

Minh Anh

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, Kho bạc Nhà nước (KBNN) TP. Hồ Chí Minh cùng các sở ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn trong lĩnh vực KBNN.

Công chức KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận các chứng từ hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử
Công chức KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp nhận các chứng từ hoàn trả ngân sách nhà nước điện tử

Trong giai đoạn từ năm 2015-2020, thực hiện giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và Chiến lược phát triển KBNN, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt thuộc lĩnh vực KBNN trên địa bàn.

Kết quả là, đến nay thanh toán cá nhân hưởng lương từ ngân sách nhà nước đã thực hiện qua tài khoản cá nhân (trừ lực lượng thuộc danh mục bí mật nhà nước được trả lương theo hình thức phù hợp). KBNN Thành phố cũng phối hợp với hệ thống Ngân hàng thương mại trong công tác tập trung nguồn thu và thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước; triển khai đến đơn vị sử dụng ngân sách mở và sử dụng thẻ tín dụng mua hàng phục vụ chi tiêu để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trong khu vực công.

Trong năm 2021, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tiếp nhận và xử lý 28.577 chứng từ hoàn thuế điện tử (tương ứng 13.202 tỷ đồng) tăng hơn gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2020, trong đó có 26.650 chứng từ hoàn thuế thu nhập cá nhân (tương ứng hơn 341 tỷ đồng) và 1.927 chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng của các doanh nghiệp (tương ứng 12.861 tỷ đồng).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021 - 2025, KBNN TP. Hồ Chí Minh cùng các sở ban, ngành, Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp để tiếp tục thúc đẩy phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước.

Cụ thể, KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu với Ngân hàng thương mại tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, người dân nộp NSNN, các khoản thu học phí, viện phí bằng phương thức giao dịch hiện đại, không dùng tiền mặt.

Kho bạc Nhà nước TP. Hồ Chí Minh tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế, cơ quan Hải quan, các cơ quan liên quan tuyên truyền đến tổ chức người dân nộp thuế, phí, lệ phí, nộp phạt vi phạm giao thông, nộp phạt vi phạm hành chính khác qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia và qua các kênh giao dịch hiện đại của các Ngân hàng thương mại như internet banking, mobile banking, ATM, qua máy POS, qua Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan.

Bên cạnh việc vận động đơn vị sử dụng ngân sách tăng cường thực hiện các khoản chi không dùng tiền mặt qua ngân hàng; kiểm soát chặt chẽ các khoản chi bằng tiền mặt của đơn vị sử dụng ngân sách, kiên quyết từ chối các khoản chi bằng tiền mặt không đúng quy định, KBNN TP. Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai thanh toán tự động các khoản chi dịch vụ điện, nước, viễn thông định kỳ của các đơn vị sử dụng ngân sách trên địa bàn.

Ngoài ra, KBNN TP. Hồ Chí Minh cũng hướng dẫn, hỗ trợ đơn vị sử dụng ngân sách thủ tục thanh toán khi sử dụng thẻ tín dụng cho các khoản chi tiêu công; đưa chỉ tiêu tuyên truyền, vận động đơn vị sử dụng ngân sách mở và sử dụng thẻ tín dụng trong chi tiêu công vào chỉ tiêu thi đua hàng năm của KBNN Thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng với KBNN Tp. Hồ Chí Minh, các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng trên địa bàn tạo cũng điều kiện thuận lợi để các đơn vị sử dụng ngân sách làm thủ tục mở thẻ tín dụng; nghiên cứu, triển khai các giải pháp thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt trên nền tảng số, đảm bảo an toàn, bảo mật, thuận tiện cho người sử dụng; Đẩy mạnh ứng dụng các sản phẩm, dịch vụ thanh toán trên thiết bị di động như thanh toán qua QR Code, mã hóa thông tin thẻ (Tokenization), thanh toán di động (Mobile payment), thanh toán phi tiếp xúc (Contactless), Ví điện tử.

Bên cạnh đó, các Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Công thương TP. Hồ Chí Minh cũng đã và đang tăng cường triển khai công tác truyền thông về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thanh toán không dùng tiền mặt; về các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật trong thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán điện tử đối với người sử dụng dịch vụ; Đồng thời khuyến khích các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt bằng cách mở rộng và chấp nhận thanh toán qua máy POS, thanh toán không tiếp xúc bằng điện thoại di động (Tap to phone), qua phương tiện thanh toán điện tử; Khuyến khích tổ chức các sự kiện, chương trình khuyến mại thanh toán không dùng tiền mặt, góp phần thay đổi thói quen trong thanh toán.

Năm 2021, KBNN TP. Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cụ thể: KBNN Thành phố đã thực hiện kịp thời các khoản chi hỗ người dân gặp khó khăn, chi cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19 bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 theo chính sách hiện hành trên địa bàn (chi hỗ trợ khoảng 9,1 triệu lượt người, tổng số tiền hơn 10.705 tỷ đồng).

KBNN TP. Hồ Chí Minh đã tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; theo dõi hạch toán đầy đủ nguồn thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ điều tiết; tăng cường sự tham gia của các ngân hàng thương mại trong công tác phối hợp thu NSNN. Thu NSNN trên địa bàn đạt 104,02% dự toán.

Bên cạnh đó, đơn vị đảm bảo quản lý chặt chẽ, đúng chế độ và trong phạm vi dự toán được giao đối với các khoản chi của NSNN. Chủ động phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư triển khai đồng bộ nhiều giải pháp góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư…