Đẩy nhanh tiến độ giải ngân gần 5 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công 2021

Theo Cẩm Trúc/Báo Đồng Khởi

Tổng kế hoạch vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước do tỉnh Bến Tre quản lý năm 2021 là 4.971,395 tỷ đồng. Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre, kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch đến ngày 7/9/2021 là 2.035,619 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 40,95% kế hoạch. Ước giải ngân đến ngày 30/9/2021 là 2.592,5 tỷ đồng, ước đạt 52,15%.

Tiểu dự án Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế cho người dân vùng ven biển Ba Tri. Ảnh: Q. Khởi
Tiểu dự án Dự án cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển sinh kế cho người dân vùng ven biển Ba Tri. Ảnh: Q. Khởi

Đến thời điểm báo cáo, còn 223/410 dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 60%, bao gồm 22 dự án vừa được điều chỉnh bổ sung danh mục và kế hoạch vốn để thực hiện, nên các dự án này chưa kịp giải ngân trong tháng 8.

Trong đó, còn 2.005,801 tỷ đồng chưa thực hiện giải ngân (bao gồm cả vốn thực hiện dự án và vốn chuẩn bị đầu tư), UBND TP. Bến Tre, Ban Quản lý dự án (QLDA) các công trình giao thông, Ban QLDA các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn và Ban QLDA các công trình dân dụng và công nghiệp là các đơn vị chủ đầu tư đang giữ số vốn chưa giải ngân cao nhất, lần lượt chiếm tỷ lệ là 18,1%, 16,6%, 14,2% và 14,1% trên tổng số vốn chưa giải ngân.

Qua báo cáo của các sở, ban, ngành tỉnh Bến Tre về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ đề nghị: Các sở, ban, ngành tỉnh đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, đẩy nhanh tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, cần phải có những giải pháp mới phù hợp với tình hình thực tế.

Trong quá trình thực hiện, có những khó khăn nếu có thể giải quyết được thì tập trung tháo gỡ, tuyệt đối không để ảnh hưởng trì trệ tiến độ công trình; nếu cần sự phối hợp có thể yêu cầu địa phương, các cấp cùng chung tay hỗ trợ; đối với những dự án liên quan đến các bộ, ngành trung ương thì cần bám sát, theo dõi để nhắc nhở, đôn đốc thúc đẩy tiến độ.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cũng lưu ý, các chủ đầu tư dự án phải nắm chắc khối lượng công trình, dự án; tiến độ chậm do vướng chỗ nào; khả năng thực hiện đến từng thời điểm để có báo cáo và đề xuất giải pháp kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao. Nơi nào thực hiện tốt thì biểu dương, nơi nào chậm thì nhắc nhở, đôn đốc, điều chuyển nguồn vốn sang dự án khác có tiến độ triển khai tốt hơn.