Kho bạc Nhà nước:

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công bằng các ứng dụng công nghệ thông tin

Thùy Linh

Ông Trần Quân - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) cho biết, KBNN đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều chương trình, tiện ích công nghệ thông tin để góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Ông Trần Quân - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.
Ông Trần Quân - Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước.

Phóng viên: Thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công luôn được Chính phủ quan tâm sát sao do đây là nguồn vốn quan trọng của nền kinh tế. KBNN đã có những giải pháp gì để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, thưa ông?

Tổng Giám đốc Trần Quân: Trong những năm qua nói chung và năm 2023 nói riêng, bám sát các chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, KBNN đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả.

Về chỉ đạo, điều hành, ngay từ đầu năm 2023, KBNN đã ban hành Chỉ thị số 589/CT-KBNN ngày 7/2/2023 về tăng cường công tác kiểm soát chi, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng trong giao dịch thanh toán của hệ thống KBNN. Trong đó, KBNN chỉ đạo KBNN các tỉnh, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm trong kiểm soát chi vốn ngân sách nhà nước qua KBNN. Các đơn vị cũng phải kịp thời nắm bắt và xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện giải ngân vốn đầu tư theo đúng thẩm quyền. Trên cơ sở đó, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời các chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giải ngân và tài chính ngân sách.

Về hoàn thiện các quy trình, KBNN thường xuyên rà soát, hoàn thiện các quy trình về kiểm soát chi, quy trình tự động thanh toán, liên thông các ứng dụng để rút ngắn thời gian thanh toán, tạo thuận lợi cho người giao dịch, song vẫn đảm bảo kiểm soát chi, thanh toán đúng quy định. KBNN xác định khách hàng là trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân, tổ chức là thước đo quan trọng trong việc cung cấp dịch vụ công của KBNN.

KBNN cũng liên tục đẩy mạnh công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ; trong đó, đẩy nhanh việc nâng cấp dịch vụ công trực tuyến liên thông với các Chương trình, ứng dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế các rủi ro phát sinh. Nhờ đó, đến nay, đối với thủ tục kiểm soát chi ngân sách nhà nước, quy trình, thủ tục được đơn giản hóa, rút ngắn thời gian kiểm soát từ 7 ngày xuống còn 3 ngày làm việc đối với các khoản chi đầu tư; còn 1 ngày làm việc đối với các khoản chi "thanh toán trước, kiểm soát sau".

Phóng viên: Có thể thấy, các ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc cải cách hành chính, rút ngắn quy trình thủ tục kiểm soát chi vốn đầu tư công. Xin ông chia sẻ cụ thể hơn về vấn đề này?

Tổng Giám đốc Trần Quân: Công tác hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ luôn được KBNN chú trọng, quan tâm cải cách nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và chất lượng phục vụ. KBNN là một trong những đơn vị đầu tiên trong ngành Tài chính hoàn thành cung cấp 100% thủ tục hành chính qua Cổng dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4; 100% các đơn vị sử dụng ngân sách thuộc đối tượng bắt buộc đã tham gia dịch vụ công trực tuyến của KBNN. Số lượng giao dịch chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh hàng tháng trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến đạt trên 99%; trung bình mỗi ngày phát sinh khoảng 150.000 chứng từ chi ngân sách nhà nước qua dịch vụ công trực tuyến của KBNN.

Quan trọng hơn hết, việc đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử ngân sách có thể giao dịch với KBNN 24/7 (kể cả ngày nghỉ/ngày lễ) tại bất cứ địa điểm nào có kết nối internet nên giảm thời gian đi lại, công sức và chi phí hoạt động cho các đơn vị. Đồng thời, cung cấp các thông tin về thời gian, quá trình tiếp nhận hồ sơ, kiểm soát thanh toán; tăng tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro trong thanh toán, nâng cao hiệu quả kiểm soát chi và sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Đồng thời, KBNN đã nghiên cứu và ứng dụng nhiều chương trình, tiện ích để đáp ứng kịp thời yêu cầu báo cáo của Lãnh đạo Bộ Tài chính và các bộ, ngành, địa phương về tình hình giải ngân của các dự án; từ đó, kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Phóng viên: Xin ông chia sẻ những định hướng trong thời gian tới của KBNN để đáp ứng nhanh nhu cầu giải ngân vốn đầu tư công?

Tổng Giám đốc Trần Quân: Với những kết quả đạt được nêu trên, đến nay, KBNN đã cơ bản hình thành Kho bạc điện tử - các hoạt động của KBNN được thực hiện trên nền tảng công nghệ thông tin hiện đại và Kho bạc "3 không" - không chứng từ giấy, không khách giao dịch trực tiếp, không giao dịch tiền mặt tại trụ sở kho bạc.

Trong 2 năm liên tiếp (năm 2020 và 2021), KBNN đứng ở vị trí thứ hai trong số các đơn vị thuộc khối tổng cục thuộc Bộ Tài chính thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN năm 2022 đạt tỷ lệ 94,5% và 6 tháng đầu năm 2023 đạt 95% (tăng 0,5%).

Trong thời gian tới, KBNN tiếp tục nghiên cứu để xây dựng và nâng cấp các hệ thống công nghệ thông tin nhằm kết nối, trao đổi và chia sẻ dữ liệu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác để nâng cao hiệu quả quản lý và giải ngân vốn đầu tư công. Và mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 sẽ hoàn thành xây dựng Kho bạc số.

Phóng viên: Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!