Thừa Thiên Huế:

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn

Theo daibieunhandan.vn

Kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế được bố trí hơn 4.281 tỷ đồng. Với quan điểm bám sát các mục tiêu năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm. Đó là thông tin được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đưa ra khi thảo luận tình hình thực hiện vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 và phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021. Ảnh: Minh An
Giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021. Ảnh: Minh An

27.000 tỷ đồng vốn xây dựng cơ bản năm 2021

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025. Vì thế tỉnh đã tập trung chỉ đạo để tổ chức phân bổ nguồn lực từ Trung ương và nguồn lực của địa phương cho các công trình, dự án trọng điểm và ưu tiên các công trình chuyển tiếp, các công trình quyết toán hoàn thành để đưa vào sử dụng, hạn chế khởi công mới.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Đại Vui cho biết, tỉnh đã ưu tiên đầu tư một số công trình, dự án phát triển KT- XH như hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, hạ tầng phát triển công nghiệp; thực hiện dự án di dời, giải phóng mặt bằng khu vực I di tích Kinh thành Huế. Tổng kế hoạch vốn xây dựng cơ bản năm 2021 toàn tỉnh là 27.000 tỷ đồng, bằng 110,4% so với thực hiện năm 2020.

Trong đó, vốn địa phương quản lý 19.850 tỷ đồng, vốn đầu tư qua Bộ ngành Trung ương 7.150 tỷ đồng. Ước thực hiện cả năm 25.545 tỷ đồng, đạt 94,6% kế hoạch, bằng 104,5% so với thực hiện năm 2020. Tỉnh đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển KT- XH năm 2021 trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Đáng chú ý, đến nay toàn tỉnh Thừa Thiên Huế có 112 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 3.989 triệu USD. Vốn FDI thực hiện cả năm ước 1.736 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch, bằng 144,7% so với thực hiện năm 2020. Ngoài ra, nguồn vốn doanh nghiệp trong nước, năm 2021 tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 31 dự án với tổng vốn đầu tư 10.499 tỷ đồng, điều chỉnh 29 dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm 706 tỷ đồng.

Một số dự án lớn đã được cấp quyết định chủ trương đầu tư như hạ tầng Khu công nghiệp Gilimex, Trung tâm thương mại dịch vụ tại khu A – Đô thị mới An Vân Dương, Khu công viên phần mềm, công nghệ thông tin tập trung Thừa Thiên Huế.

Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công

Đến nay nhiều công trình tiếp tục đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, một số công trình chuyển tiếp đã hoàn thành đưa vào sử dụng và đang phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, việc thực hiện kế hoạch năm 2021 vẫn chưa đáp ứng được nhiệm vụ đề ra, công tác giải ngân chưa đảm bảo theo yêu cầu do vẫn còn một số yếu tố bất lợi: tình hình dịch bệnh COVID-19, nguồn vốn vay của doanh nghiệp huy động khó khăn, năng lực các nhà thầu chưa được nâng cao, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn bất cập, công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc, thời tiết các tháng cuối năm nhiều mưa... Việc này đã ít nhiều tác động đến KT- XH và đầu tư phát triển.

Về kế hoạch vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Thừa Thiên Huế được bố trí hơn 4.281 tỷ đồng. Với quan điểm bám sát, cụ thể hóa các mục tiêu của kế hoạch phát triển KT- XH năm 2022 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung bố trí để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình, dự án trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển KT- XH địa phương. Việc này góp phần thực hiện mục tiêu sớm xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc trung ương theo Nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị.

Để đạt được mục tiêu đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương, yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương ưu tiên bố trí, sử dụng vốn ngân sách nhà nước để khai thác, huy động tối đa các nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác tập trung đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng KT- XH quan trọng.

Đặc biệt đối với các dự án có sức lan tỏa rộng và tác động lớn tới phát triển kinh tế, các dự án hạ tầng xã hội phục vụ cộng đồng dân sinh thuộc ngành y tế, giáo dục. Theo ông Phương, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực của xã hội, nhất là thông qua hợp tác đối tác công tư, tiếp tục khắc phục tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả, nâng cao hiệu quả đầu tư công.

Ông Phương cũng đề nghị các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án để thúc đẩy giải ngân vốn. Ngoài ra, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm để vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng cường kết nối liên vùng, khu vực, quốc tế.