Tỉnh Long An:

Giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ước đạt 96,9% kế hoạch

Theo Lê Đức/Báo Long An

Năm 2021, tổng kế hoạch vốn thực hiện dự án (DA) đầu tư công theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Long An, chủ trương của Thường trực HĐND tỉnh hơn 5.840 tỷ đồng. Trong đó, vốn tỉnh Long An quản lý (bao gồm vốn Trung ương hỗ trợ) hơn 4.362 tỉ đồng, vốn huyện quản lý (bao gồm vốn Trung ương hỗ trợ) 1.637 tỷ đồng.

Đầu tư cho các công trình giao thông luôn được quan tâm thực hiện. Ảnh: LĐ
Đầu tư cho các công trình giao thông luôn được quan tâm thực hiện. Ảnh: LĐ

Đến hết tháng 10/2021, giá trị khối lượng thực hiện hơn 3.128 tỷ đồng, đạt 53,6% kế hoạch; giải ngân hơn 3.072 tỷ đồng, đạt 52,6% kế hoạch. Ước cả năm giải ngân 96,9% kế hoạch.

Trong năm 2021, có 624 gói thầu thuộc các DA UBND tỉnh Long An làm cấp quyết định đầu tư được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và triển khai, thực hiện; trong đó, phân theo hình thức đấu thầu có 155 gói thầu đấu thầu rộng rãi (trong đó có 9 gói đấu thầu rộng rãi trong nước và 146 gói đấu thầu rộng rãi qua mạng), 78 gói thầu chào hàng cạnh tranh qua mạng và 391 gói chỉ định thầu.

Đối với công tác đấu thầu qua mạng, năm 2021, UBND tỉnh đã giao và Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu nhiều văn bản nhắc nhở, đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu, cơ quan mua sắm và các đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện theo đúng lộ trình quy định tại Thông tư số 11, ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cũng yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo danh mục các gói thầu dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong năm 2021. Trong đó, đề xuất các gói thầu sẽ triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm bảo đảm đầy đủ số lượng, tỷ lệ theo đúng yêu cầu, chỉ tiêu phấn đấu của tỉnh và quy định của Chính phủ về hạn mức các gói thầu phải thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An, tính đến hết tháng 10/2021, có 708/719 gói thầu thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng (bao gồm các gói thầu sử dụng ngân sách huyện), đạt 98,5% số gói thầu thực hiện đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Nhìn chung, công tác đấu thầu qua mạng năm 2021 tại các đơn vị đều tuân thủ theo quy định và đạt số lượng gói thầu đấu thầu qua mạng theo yêu cầu của UBND tỉnh là tối thiểu 70% tổng số gói thầu đấu thầu rộng rãi và chào hàng cạnh tranh. Ưu điểm của đấu thầu qua mạng là công khai, minh bạch, thời gian đánh giá hồ sơ dự thầu nhanh hơn, một số đơn vị có số lượng nhà thầu tham gia đấu thầu qua mạng nhiều,…