Đề xuất giải pháp hợp tài chính tác hiệu quả và bền vững trong APEC

PV.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương (FCBDM) của 21 nền kinh tế APEC vừa diễn ra sáng ngày 20/10/2017 tại Quảng Nam. Hội nghị tập trung thảo về các vấn đề đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai và đặc biệt là chống thất thu thuế và chuyển dịch lợi nhuận.

Toàn cảnh Hội nghị FCBDM diễn ra sáng ngày 20/10/2017.
Toàn cảnh Hội nghị FCBDM diễn ra sáng ngày 20/10/2017.

Tại chương tình nghị sự hôm nay, các Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương của 21 nền kinh tế APEC đã thảo luận, nhận diện những cơ hội, thách thức chung cũng đề xuất các giải pháp hợp tác hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro, phát triển kinh tế bền vững.

Trong giai đoạn từ nay đến 2020, Việt Nam và nhiều nền kinh tế trong APEC tham gia vào các hiệp định thương mại tự do sẽ bước vào giai đoạn xóa bỏ hàng rào thuế quan hoặc cắt giảm sâu nhiều loại thuế. Việc này ảnh hưởng không nhỏ tới vấn đề thu ngân sách nhà nước. Vì vậy, việc đưa nội dung chống thất thu thuế và dịch chuyển lợi nhuận vào Tuyên bố chung tại Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC là vô cùng cần thiết, để các nền kinh tế tìm được tiếng nói chung trong triển khai các giải pháp xây dựng hệ thống thu ngân sách bền vững và hiệu quả.

Bên cạnh thảo luận sâu về 4 chủ đề ưu tiên hợp tác, các Thứ trưởng và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương các nền kinh tế còn xem xét thêm về chương trình hành động Cebu và cập nhật các hoạt động của Ủy ban Tài chính APEC. Cuối cùng là cho ý kiến để hoàn thiện bản dự thảo Tuyên bố chung trình lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào ngày mai (21/10/2017).