Đề xuất lùi thời hạn áp dụng quy chuẩn về thép không gỉ


Bộ Khoa học và Công nghệ vừa báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ngưng hiệu lực của Thông tư số 15/2020/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN20:2019/BKHCN về thép không gỉ đến hết ngày 31/12/2021 nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong giai đoạn dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư 15/2019/TT-BKHCN đến hết ngày 31/12/2021 và đang khẩn trương lấy ý kiến các bộ, ngành, lĩnh vực có liên quan về dự thảo Thông tư này.

Với nội dung đang dự thảo, thép không gỉ đã sản xuất trong nước, nhập khẩu sau ngày 1/6/2020 cho đến ngày có hiệu lực của Thông tư quy định việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN vẫn tiếp tục được phép lưu thông trên thị trường.

Trong thời gian ngưng hiệu lực của Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ quản lý ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp rà soát, sửa đổi lại các nội dung của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2019/BKHCN bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các doanh nghiệp nhập khẩu, sản xuất trong nước, người tiêu dùng, sửa đổi các yêu cầu quản lý phù hợp với thông lệ quốc tế và đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng, an toàn của sản phẩm thép không gỉ.

Việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong trong giai đoạn dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 là cần thiết nhằm hỗ trợ và ổn định sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp hoạt động trong ngành hàng thép không gỉ.