Từ 01/6/2020, áp dụng quy chuẩn QCVN 20:2019 đối với sản phẩm thép không gỉ


Quy chuẩn QCVN 20:2019/BKHCN quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với các sản phẩm thép không gỉ cán phẳng dạng tấm, cán phẳng cuộn, dạng thanh đặc, dạng thanh định hình, dạng que hoặc dây và các yêu cầu quản lý chất lượng đối với thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khẩu và lưu thông trên thị trường.

QCVN 20:2019/BKHCN quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với các sản phẩm thép không gỉ.
QCVN 20:2019/BKHCN quy định mức giới hạn của thành phần các nguyên tố hóa học đối với các sản phẩm thép không gỉ.

Với sự phát triển kinh tế Việt Nam, thép không gỉ được ứng dụng rộng rãi trong các công trình công nghiệp và dân dụng.

Nhằm kiểm soát chất lượng thép không gỉ và giúp Việt Nam có những sản phẩm thép không gỉ có chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành xây dựng Quy chuẩn cho Thép không gỉ QCVN 20:2019/BKHCN “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ” (QCVN 20) được ban hành theo Thông tư số 15/2019/TT-BKHCN ngày 05/12/2019, có hiệu lực từ ngày 01/6/2020.

Danh sách sản phẩm, hàng hóa và phép thử, tiêu chuẩn thử nghiệm tương ứng cụ thể theo Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 461/QĐ-TĐC và Quyết định số 462/QĐ-TĐC.

Thép không gỉ thuộc nhóm mã HS 7219, 7220, 7221, 7222 và 7223 được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thép không gỉ, các cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan…

Theo đó, các Tổ chức Đánh giá Sự phù hợp cần phải được chứng nhận theo quy định của QCVN 20 để được Chứng nhận/Giám định/Thử nghiệm thép không gỉ.

Tương tự, các Tổ chức Đánh giá Sự phù hợp cần được chỉ định thực hiện Chứng nhận/ Giám định/Thử nghiệm đối với mặt hàng Thép không gỉ theo các Phương pháp và Quy chuẩn QCVN 20 đưa ra.