Đến giữa tháng 12, thu ngân sách qua hệ thống Kho bạc Nhà nước đạt 95,98% dự toán

PV.

Theo số liệu vừa công bố của Kho bạc Nhà nước (KBNN), tính đến ngày 14/12/2018, thu ngân sách Nhà nước (NSNN) qua hệ thống KBNN đạt 1.392.719 tỷ đồng, trong đó, thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán năm 2018.

Tính đến ngày 14/12/2018, thu ngân sách Nhà nước qua hệ thống KBNN đạt 1.392.719 tỷ đồng. Nguồn: Internet
Tính đến ngày 14/12/2018, thu ngân sách Nhà nước qua hệ thống KBNN đạt 1.392.719 tỷ đồng. Nguồn: Internet

Theo Báo cáo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của KBNN, trong năm 2018, toàn hệ thống KBNN đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao.

Cụ thểbám sát dự toán thu NSNN, KBNN đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu thực hiện quyết liệt có hiệu quả các giải pháp, biện pháp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin hàng ngày; Tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; Đẩy mạnh hiện đại hóa và đa dạng phương thức thu để phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN.

Đồng thời, bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính, với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, hệ thống KBNN đã chủ động phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương và đơn vị sử dụng ngân sách, làm tốt công tác kiểm soát chi NSNN, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực để góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu chi tiêu của các đơn vị sử dụng ngân sách, đảm bảo quản lý chặt chẽ các khoản chi NSNN theo đúng quy định của pháp luật.

Qua đó, tính đến hết ngày 14/12/2018, đối với kiểm soát chi thường xuyên, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi đạt 773.003 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán; Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán 12.775 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 36,5 tỷ đồng; Đối với kiểm soát chi đầu tư, đã thực hiện giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 241.844 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch vốn năm.

Bên cạnh đó, thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 59,5 tỷ đồng.

Đối với công tác huy động vốn, KBNN đã có biện pháp điều hành linh hoạt. Tính đến ngày 30/11/2018, KBNN đã tổ chức thực hiện 46 phiên đấu thầu trái phiếu chính phủ, huy động được 152.347 tỷ đồng (trong đó phát hành cho Bảo hiểm xã hội là 93.302 tỷ đồng).

Trong năm 2018, nhiệm vụ quản lý tiền, tài sản nhà nước đã được KBNN thực hiện chặt chẽ, toàn hệ thống KBNN đã phát hiện và thu giữ 51 tờ tiền giả các loại và trả lại 1.807 món tiền khách hàng nộp thừa với tổng số tiền hơn 4,7 tỷ đồng.

Nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án thanh toán không dùng tiền mặt, KBNN đã nghiên cứu, trình Bộ Tài chính dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2017/TT- BTC về quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống KBNN.

Ngoài ra, KBNN tiếp tục mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại những nơi đủ điều kiện; Mở rộng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng đối với các khoản chi NSNN tại 5 thành phố trực thuộc trung ương và một số địa bàn có hạ tầng thanh toán thẻ tốt; Mở rộng tài khoản chuyên thu tại ngân hàng thương mại để tăng cường công tác phối hợp thu và ủy nhiệm thu bằng tiền mặt; Mở rộng thu NSNN qua máy chấp nhận thẻ (POS) lắp đặt tại trụ sở KBNN.

Năm 2019, nhằm triển khai có hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ được giao, KBNN sẽ tích cực phối hợp với cơ quan tài chính, cơ quan thuế để tiếp tục cải cách công tác hiện đại hóa thủ tục hành chính, đặc biệt là trong vấn đề thực hiện thu thuế điện tử; Tổ chức điều hành quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn; Đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư và chi thường xuyên theo đúng quy định của pháp luật; Nâng cao, đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra về quy trình nghiệp vụ, kỹ năng thanh tra, kiểm toán nội bộ...

Đồng thời, tập trung vào thực hiện dịch vụ công trực tuyến; Đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với người dân; Tiếp tục thực hiện việc kiểm soát chi chặt chẽ…