Kho bạc Nhà nước: Cung cấp số liệu phục vụ điều hành ngân sách nhà nước

BD

Ngày 10/12, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) có công điện gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giao dịch KBNN về việc triển khai cung cấp số liệu phục vụ điều hành ngân sách nhà nước (NSNN) và phân công công chức phục vụ các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực KBNN.

Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.
Giao dịch tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội.

Công điện nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 15216/BTC-VP ngày 07/12/2018 về việc phân công công chức phục vụ các tổ chức, DN và người dân khi thực hiện các thủ tục trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, KBNN trong thời gian Tết năm 2019 và Công văn số 15217/BTC-VP ngày 07/12/2018 về việc cập nhật số thu NSNN hàng ngày cho các đồng chí lãnh đạo tỉnh, thành phố, Tổng Giám đốc KBNN (KBNN) yêu cầu Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Sở Giao dịch KBNN thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Kể từ ngày 10/12/2018, KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện thực hiện tổng hợp báo cáo hàng ngày về số liệu và tiến độ thu, chi NSNN trên địa bàn, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Thường trực Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trước 11 giờ ngày hôm sau để phục vụ kịp thời công tác chỉ đạo điều hành tài chính ngân sách trên địa bàn (theo mẫu báo cáo đính kèm Công điện này).

Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc tình hình thực hiện của các đơn vị thuộc và trực thuộc để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ các khó khăn,vướng mắc hoặc tham mưu, báo cáo với cấp ủy, chính quyền địa phương để giải quyết, xử lý theo thẩm quyền nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ tài chính, ngân sách trên địa bàn; đặc biệt chú trọng các biện pháp hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB trên địa bàn.

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan và các ngân hàng thương mại có liên quan trên địa bàn để đảm bảo việc thu nộp NSNN được thông suốt, liên tục và đáp ứng theo yêu cầu của DN, tổ chức và người dân; đồng thời đảm bảo tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào NSNN; thực hiện điều tiết cho các cấp ngân sách đảm bảo chính xác, đúng quy định.

Tổng Giám đốc KBNN cũng yêu cầu quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi NSNN thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước có liên quan và Chỉ thị số 3933/CT-KBNN ngày 14/8/2018 của Tổng Giám đốc KBNN về tăng cường các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2018, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính và KBNN về công tác chuyển nguồn và kiểm soát chi NSNN cuối năm 2018.

Giám đốc KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc Sở Giao dịch KBNN chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ kiểm soát chi để đảm bảo không tồn đọng bất kỳ hồ sơ thanh toán nào tại KBNN mà không rõ lý do; chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án khẩn trương hoàn thiện hồ sơ làm thủ tục thanh toán với KBNN; nghiêm cấm công chức kiểm soát chi gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ đạo đơn vị thuộc và trực thuộc phân công, bố trí lãnh đạo và công chức trực để đảm bảo tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết kịp thời cho DN, các tổ chức và người dân khi làm các thủ tục liên quan đến công tác quản lý thu và kiểm soát chi NSNN thuộc chức năng, nhiệm vụ của KBNN, đặc biệt là những ngày cuối năm 2018 (kể cả trong những ngày nghỉ Tết Dương lịch (từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019) và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi (từ ngày 02/02/2019 đến hết ngày 10/02/2019).