Đến hết tháng 9/2016 xuất siêu gần 3,72 tỷ USD

Theo thoibaokinhdoanh.vn

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9/2016 đạt gần 253,44 tỷ USD, tăng 3,9%, tương ứng tăng gần 9,5 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Cũng theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9 năm 2016 (từ 16/9/2016 đến 30/9/2016) đạt  hơn 15,84 tỷ USD, tăng 11,8%, tương ứng tăng gần 1,68 tỷ USD so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 9/2016.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tính đến hết tháng 9/2016 đạt gần 163,75 tỷ USD, tăng 5,5% tương ứng tăng hơn 8,47 tỷ USD so với 9 tháng năm 2015 và chiếm 64,6% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước.

Trong kỳ 2 tháng 9/2016 cán cân thương mại hàng hóa cả nước thặng dư hơn 1,16 tỷ USD, đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa cả nước từ đầu năm đến hết tháng 9-2016 thặng dư gần 3,72 tỷ USD.

Về xuất khẩu,  tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 128,58 tỷ USD, tăng 7% tương ứng tăng gần 8,43  tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2015.

Số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 9-2016 đạt gần 5,98 tỷ USD, tăng 19,9%  tương ứng tăng 993 triệu USD so với kỳ 1 tháng 9-2016, qua đó nâng tổng kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2016 của nhóm các doanh nghiệp này lên  gần 89,93 tỷ USD, tăng 9,8%  tương ứng tăng hơn 8,04 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước và chiếm 69,9% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 9/2016 đạt hơn 7,34 tỷ USD, tăng 1,3% (tương ứng tăng 95 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong kỳ 1 tháng 9/2016.

Như vậy, tính đến hết tháng 9/2016, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt hơn 124,86 tỷ USD, tăng nhẹ 0,9% (tương ứng tăng hơn 1,07 USD) so với cùng kỳ năm 2015.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 2 tháng 9 đạt hơn 4,41 tỷ USD, giảm nhẹ 0,3%%  tương ứng giảm 15 triệu USD  so với kỳ 1 tháng 9/2016, qua đó nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đến hết tháng 9/2016 đạt gần 73,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,6% tương ứng tăng 427 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59,1% tổng trị giá nhập khẩu của Việt Nam.