Đến năm 2020, tỷ lệ nợ xấu còn 3% tổng dư nợ

PV.

Tại hội nghị chuyên đề xử lý nợ xấu cuối tháng 8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu giảm được tỷ lệ nợ xấu từ mức khoảng 6,6% hiện nay xuống dưới 3% một cách thực chất đến năm 2020. Đây cũng là mục tiêu đề ra trong chiến lược phát triển hệ thống ngân hàng mà Chính phủ vừa phê duyệt.

Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu, đến năm 2020 giảm được tỷ lệ nợ xấu từ mức khoảng 6,6% hiện nay xuống dưới 3% một cách thực chất. Nguồn: Internet
Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu, đến năm 2020 giảm được tỷ lệ nợ xấu từ mức khoảng 6,6% hiện nay xuống dưới 3% một cách thực chất. Nguồn: Internet
Ngân hàng Nhà nước cho biết, một năm sau khi triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và Đề án cơ cấu lại các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 ban hành theo Quyết định số 1058/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, ngành Ngân hàng đã thành công trong việc xử lý và bán đấu giá nhiều tài sản lớn tồn đọng nhiều năm, đặc biệt là các tài sản bảo đảm là bất động sản bao năm bị bỏ hoang do vướng mắc về cơ chế, gây lãng phí nguồn lực cho xã hội.
Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg ra đời đã trao thêm quyền năng cho ngành Ngân hàng để xử lý nợ xấu, mang lại giá trị cho doanh nghiệp, hệ thống ngân hàng và cả nền kinh tế.

Theo số liệu của ngân hàng Nhà nước, tính từ năm 2012 đến tháng 6/2018, toàn hệ thống đã xử lý được 785.930 tỷ đồng nợ xấu. Trong đó, riêng kết quả xử lý nợ xấu được xác định sau một năm thực hiện theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 của Quốc hội  đã đạt 138.290 tỷ đồng. Có thể nói về tổng thể, toàn hệ thống đã từng bước xử lý được lượng lớn nợ xấu trong năm qua.

Hiện nay, tỷ lệ nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng chỉ còn khoảng hơn 2%. Nhưng nếu tính nợ ngoại bảng (gồm nợ tại VAMC, nợ tiềm ẩn có thể trở thành nợ xấu...) vẫn ở mức cao, chiếm khoảng 6,6% tổng dư nợ.

Như vậy, toàn hệ thống chỉ còn hai năm nữa để đưa tỷ lệ nợ xấu về mức độ kiểm soát được một cách thực chất. Từ 6,6% xuống dưới 3% trong hai năm là mục tiêu “thần tốc”, trong điều kiện đà tăng trưởng tín dụng đang bắt đầu có dấu hiệu giảm. Tuy nhiên, theo các số liệu thống kê Ngân hàng Nhà nước công bố định kỳ, nhìn từ góc độ tình hình “sức khỏe” của hệ thống Ngân hàng nói chung đã được cải thiện một cách đáng kể, đồng thời, mức độ giảm của tỷ lệ nợ xấu hơn 17% từ lần đầu tiên nợ xấu được công bố vào tháng 9/2012, sau 6 năm đã giảm xuống còn 6,6%, cho thấy mục tiêu đề ra hoàn toàn khả thi.