Đến ngày 10/11, Cục Thuế tỉnh Cà Mau thu ngân sách đạt 4.600 tỷ đồng

Thanh Sơn

Theo thông tin từ Cục Thuế tỉnh Cà Mau, tính đến thời điểm ngày 10/11, tổng số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh được 4.600 tỷ đồng, đạt 84,7% so dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 84,7% so dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 12,2% so với thực hiện cùng kỳ.

Hiện nghề nuôi tôm đang là vụ cuối của năm 2021 và cũng là vụ chính để nông dân có thu nhập . Ảnh: Kim Cương
Hiện nghề nuôi tôm đang là vụ cuối của năm 2021 và cũng là vụ chính để nông dân có thu nhập . Ảnh: Kim Cương

Tổng thu ước thực hiện 4.600 tỷ đồng trong đó, có 6/16 nguồn thu đạt khá so dự toán năm như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương, bằng 111,1% so dự toán Bộ Tài chính giao; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, bằng 411,7%; tiền thuê mặt đất, mặt nước, bằng 109,2%; thu khác ngân sách, bằng 85%…

Tuy nhiên, cơ cấu thu ngân sách chưa đồng đều giữa các khoản thu, những khoản thu có tính chất bền vững đều chưa đạt tiến độ dự toán. Cụ thể, 10 nguồn thu đạt thấp so dự toán năm như: thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ...

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 tác động đến nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, cùng với đó việc thực hiện một số biện pháp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người nộp thuế gặp khó khăn do dịch COVID-19 đã làm cho thuế phát sinh đạt thấp, ước giảm thu ngân sách 10 tháng đầu năm 2021 trên 440 tỷ đồng.

Các tháng còn lại của năm 2021, căn cứ tình hình thu ngân sách và diễn biến dịch bệnh COVID-19, các ngành, địa phương trong tỉnh Cà Mau tiếp tục xây dựng phương án điều hành ngân sách bảo đảm đáp ứng kịp thời các yêu cầu, nhiệm vụ chi cho công tác phòng, chống dịch và nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác.

Bên cạnh đó, triển khai giải pháp để đẩy nhanh thực hiện các biện pháp rà soát, đánh giá các nguồn thu, sắc thuế phát sinh trên địa bàn hiện có, khả năng khai thác nguồn thu và xử lý nợ thuế, Cục Thuế Cà Mau dự kiến thu 2 tháng cuối năm 2021 ước đạt 713 tỷ đồng.… nhằm góp phần tăng thu ngân sách trong điều kiện thu từ sản xuất - kinh doanh gặp khó khăn; tiếp tục thực hiện các giải pháp tín dụng hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

 Cục Thuế tỉnh Cà Mau phấn đấu lũy kế năm 2021 thu ngân sách ước đạt 5.312 tỷ đồng, bằng 100,1% so dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 97,2% so Nghị quyết HĐND tỉnh, giảm 15,6% so với thực hiện cùng kỳ.