Điểm nhấn tài chính-kinh tế trong nước tuần qua

PV.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 27,43 tỷ USD, thu hút thêm 3,4 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm, mức vốn hóa thị trường đạt hơn 2,26 triệu tỷ đồng, tổng giá trị tồn kho bất động sản cả nước còn khoảng 29.573 tỷ đồng... là những tin nổi bật tuần từ 6-11/3/2017

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 27,43 tỷ USD

Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến hết tháng 2/2017, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 27,43 tỷ USD, tăng 15,8% (tương ứng tăng hơn 3,74 tỷ USD  so với cùng kỳ năm 2016).

Thu hút thêm 3,4 tỷ USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm

Theo Cục đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính chung cả vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần, trong 2 tháng đầu năm cả nước thu hút được 3,4 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2016. Ước tính các dự án đã giải ngân được 1,55 tỷ USD, tăng 3,3% so với cùng kỳ năm 2016.

Mức vốn hóa thị trường đạt hơn 2,26 triệu tỷ đồng

Trong 2 tháng đầu năm 2017, mức vốn hóa thị trường đạt hơn 2,26 triệu tỷ đồng, tương đương 50,3% GDP, tăng 16% so với cuối năm 2016 và là mức cao nhất từ khi thị trường chứng khoán được thành lập. Giao dịch bình quân 1 phiên đạt 7.365 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ năm 2016 và tăng 6,6% so với mức giao dịch bình quân của năm 2016. Tổng mức huy động trên thị trường chứng khoán đạt khoảng 40.700 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng giá trị tồn kho bất động sản cả nước còn khoảng 29.573 tỷ đồng

Tính đến ngày 20/02/2017, tổng giá trị tồn kho bất động sản cả nước còn khoảng 29.573 tỷ đồng. Trong đó 2 thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tồn kho hơn 11.000 tỷ đồng: Tại Hà Nội, tổng số tồn kho trên địa bàn còn khoảng 5.538 tỷ đồng, giảm 52 tỷ đồng (0,93%) so với tháng 12/2016 và giảm 27 tỷ đồng so với ngày 20/01/2017; tại thành phố Hồ Chí Minh có tổng giá trị tồn kho 5.518 tỷ đồng, giảm 283 tỷ đồng (4,88%) so với tháng 12/2016 và giảm 105 tỷ đồng so với ngày 20/01/2017.