Điểm nhấn tài chính-kinh tế trong nước tuần từ 20-25/2/2017

PV.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017 ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã tiếp nhận hơn 1.000 doanh nghiệp, bất động sản TP. Hồ Chí Minh xếp thứ tư châu Á... là những điểm nhấn tài chính-kinh tế tuần vừa qua.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet.
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc NHTW APEC 2017 ghi nhận nhiều kết quả tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc tại Nha Trang, Khánh Hòa (23-24/02/2017), Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC 2017 do Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đồng chủ trì đã kết thúc thành công. Hội nghị đánh dấu mốc quan trọng về vai trò chủ trì của Việt Nam trong Tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC và trong Năm APEC 2017 của Việt Nam.

Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã tiếp nhận hơn 1.000 doanh nghiệp

Tính đến hết ngày 21/02, Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã tiếp nhận hơn 1.000 doanh nghiệp với tổng số vốn 9.900 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện còn 173 trường hợp doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao và tiếp nhận chưa được thực hiện vì chưa có sự thống nhất cuối cùng giữa các bên, gây ảnh hưởng đến tiến độ chung, trong đó các bộ còn 32 doanh nghiệp; các địa phương phía Bắc còn 15 doanh nghiệp; miền Trung còn 5 doanh nghiệp và miền Nam còn 67 doanh nghiệp.

Đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

Nhiều mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã được Chính phủ đưa ra nhằm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.